WelkomWelkom op de website van Oranjevereniging "Prinses Juliana" te Oud-Beijerland.


Dodenherdenking 4 mei 2020
In verband met de Coronacrisis is er dit jaar een zeer bescheiden kranslegging zonder ceremonie en zonder publiek. De gemeente Hoeksche Waard heeft dat dit jaar gecoordineerd voor de hele gemeente. Voor Oud-Beijerland ziet het programma er als volgt uit.

19.15 uur: kranslegging bij het Joods monument een bestuurder van de gemeente en een bestuurder van de Oranjevereniging. Daarna gaat iedereen op eigen gelegenheid naar het monument VRIJ in de Laning.

19.45 uur: verzamelen bij het monument VRIJ in het Laningpark
19.45 uur: de 2 scouts ontvangen de krans van de ceremoniemeester en leggen de krans op de standaard die op afstand van monument staat en blijven naast de krans staan
               de Veteraan legt het bloemstuk ook bij deze standaard (bij de scouts) op de grond   
19.50 uur: via een luidspreker is de toespraak van de burgemeester te beluisteren
19.58 uur: luidspreker gaat uit en de trompettist Bas Vermaat zal live de taptoe spelen
20.00 uur: 2 minuten stilte en veteraan Arie Groeneveld brengt een militaire eregroet (ook tijdens het Wilhelmus)
20.02 uur: de vlag blijft dit jaar half stok hangen. Het Wilhelmus is te beluisteren/mee te zingen via de luidspreker
20.04 uur: start van “Air” van Johann Sebastian Bach
20.04 uur: Tijdens start van muziek Bach nemen de scouts 1,5 meter afstand van standaard. De bestuurder van gemeente en bestuurder Oranjevereniging pakken de krans van de standaard en leggen die op standaard bij monument. De krans is ca. 1 meter rond, dus graag op afstand armen letten om de 1,5 meter te bewerkstelligen. Na kranslegging zal de veteraan/militair het bloemstuk pakken en neerleggen bij het monument. Kransleggingen door andere instanties/mensen is toegestaan vóór 19.30 uur op die dag of na 20.30 uur.
Na afloop van het "Air" is de ceremonie ten einde en gaat iedereen weer naar huis.
 
Er is een fotograaf aanwezig om de kranslegging vast te leggen. Ook is er op iedere plek een BOA of politieagent aanwezig om omstanders vriendelijk te vragen naar huis te gaan (of als het er maar 1 of 2 zijn op afstand te blijven).

 

Joods monument verplaatst
Het Joods monument op de Havendam is verplaatst en is nu veel meer zichtbaar geworden. Meer informatie hierover is te vinden onder de knop Herdenkingsmonumenten http://www.oranjeverenigingoudbeijerland.nl/index.php/module/mod_paginas/ID/69


Programma 2019

Het programmaboekje voor 2019 is weer gereed. Vanaf 13 aparil wordt het huis-aan-huis verspreid in Oud-Beijerland.
Via de knop 'Programma' kunt u het alvast bekijken: http://www.oranjeverenigingoudbeijerland.nl/index.php/module/mod_paginas/ID/68


De namen van de vermoorde Joodse inwoners voor altijd zichtbaar terug in Oud-Beijerland
 
Dinsdagavond 8 juli 2014 werd onder grote belangstelling de namenwand, als aanvulling op het huidige Joods monumt op de Havendam in Oud-Beijerland onthuld.
De officiële handeling werd verricht door de mevrouw Anat Sultan Dadon, de plaatsvervangster van de ambassadeur van Israël de heer H. Divon. Zij werd hierin bijgestaan door Rabbijn Vorst.
Meer hierover kunt u lezen via de link http://www.oranjeverenigingoudbeijerland.nl/index.php/module/mod_paginas/ID/56


 We willen hierbij wel vermelden dat we ontzettend blij en dankbaar zijn met een subsidie van het Stimuleringsfonds Rabobank  Hoeksche Waard.

Uitbreiding Joods monument
In 1987 werd het herdenkingsmonument op de Havendam gerealiseerd ter nagedachtenis aan de Joodse inwoners van Oud-Beijerland die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd en zijn omgekomen in de concentratiekampen.
De bekende Joodse kunstenares Marga Vogel uit Amsterdam heeft, in opdracht van de Oranjevereniging, dit herdenkingsteken ontworpen en op 29 oktober 1987 werd het onthuld.
In de gemeente Oud-Beijerland zijn er nog maar enkele mensen die ons kunnen vertellen wie er nu precies zijn weggevoerd en hoe die onderlinge familierelaties waren.
Al langere tijd leefde de wens om het monument uit te breiden met een namenwand, omdat het gedenkteken voor een groot gedeelte van de bevolking zeer waardevol is en het ook van groot belang vindt dat deze zwarte bladzijde in de geschiedenis van onze gemeente niet vergeten mag worden.
Opnieuw heeft de Oranjevereniging contact gezocht met kunstenares Marga Vogel. Zij was aangenaam verrast en bood gratis haar diensten aan. Inmiddels is er een prachtig ontwerp gemaakt als aanvulling op het bestaande gedenkteken.
De onthulling vindt plaats op 8 juli a.s. (onder voorbehoud).
De totale kosten van de aanpassing worden begroot op ca. € 7.000,--. Het zou mooi zijn wanneer dit bedrag, net zoals in 1987, door de inwoners van Oud-Beijerland bij elkaar wordt gebracht.
Wij hopen van harte dat ook u een bijdrage wilt leveren voor dit prachtige en waardevolle monument.
U kunt uw gift storten op IBAN NL03RABO0351121765 t.n.v. Oranjevereniging Prinses Juliana, o.v.v. gift uitbreiding Joods gedenkteken.
Bij voorbaat hartelijk dank.


 Oprichting Sabina van Beijeren Stichting

Ter gelegenheid van het feit dat in het jaar 2012 wordt herdacht dat de heer Koen Visser in 1892, dus 120 jaar geleden, zijn bedrijf startte in Oud-Beijerland, heeft de Koen Visser Stichting besloten een stimuleringsprijs in te stellen ten behoeve van de Oud-Beijerlandse samenleving en omgeving voor zover dit een relatie heeft met Oud-Beijerland.
Deze prijs zal eenmaal in de twee jaar worden uitgereikt door de Sabina van Beijeren Stichting. 
De familie Visser geeft de organisatie en coördinatie van de Sabina Van Beijeren Prijs, voor nu en in de toekomst, geheel in handen van het bestuur van Oranjevereniging Prinses Juliana.


http://www.oranjeverenigingoudbeijerland.nl/index.php/module/mod_paginas/ID/44

In het fotoalbum kunt u foto's bekijken van alle feest- en herdenkingsdagen van de afgelopen jaren.
 
Bestuur Oranjevereniging "Prinses Juliana" Oud-Beijerland