WelkomWelkom op de website van Oranjevereniging "Prinses Juliana" te Oud-Beijerland.


Terugblik Koningsdag 2017 en 4 mei 2017

Het bestuur van de Oranjevereniging kijkt met een tevreden en voldaan gevoel terug op de festiviteiten van Koningsdag. Ook dit jaar is weer gebleken dat de organisatie van diverse activiteiten zoals aubade, poppenkast, kinderoptocht, kinderspelen en stoeren activiteiten voor de oudere jeugd een groot succes zijn. Dit sterkt de Oranjevereniging in de gedachte om nog steeds vast te houden aan deze vorm van Koningsdag vieren en niet over te stappen op een vrijmarkt zoals op heel veel plaatsen in het land gebeurd.

Voor de herdenkingen op 4 mei, zowel bij het Joods gedenkteken op de Havendam als in het park De Laning, was weer veel belangstelling. Ook dit jaar was er veel jeugd aanwezig.
Alle foto's, toespraken en gedichten zijn inmiddels te zien en te lezen op de website http://www.oranjeverenigingoudbeijerland.nl/index.php/module/mod_fotoalbum_base


Programma 2017

Het programma voor Koningsdag 2017 is weer gereed. Vanaf 15 april worden de Oranjeboekjes huis-aan-huis verspreid.
U kunt het programma ook bekijken via de knop http://www.oranjeverenigingoudbeijerland.nl/index.php/module/mod_paginas/ID/63

Terugblik Koningsdag 2016 en 4 mei 2016

Het bestuur kijkt tevreden terug op de viering van Koningsdag 2016. Ondanks de kou en de regen was het, zeker op de momenten dat het droog was, gezellig druk in het centrum van Oud-Beijerland.
Ook de herdenkingen op 4 mei, zowel bij het Joods gedenkteken als bij het monument VRIJ in de Laning werden druk bezocht. Het was goed om te zien dat er weer zoveel jongeren aanwezig en betrokken waren bij deze plechtigheid.
De foto's zijn inmiddels in het fotoalbum geplaatst.


De namen van de vermoorde Joodse inwoners voor altijd zichtbaar terug in Oud-Beijerland
 
Dinsdagavond 8 juli 2014 werd onder grote belangstelling de namenwand, als aanvulling op het huidige Joods monumt op de Havendam in Oud-Beijerland onthuld.
De officiële handeling werd verricht door de mevrouw Anat Sultan Dadon, de plaatsvervangster van de ambassadeur van Israël de heer H. Divon. Zij werd hierin bijgestaan door Rabbijn Vorst.
Meer hierover kunt u lezen via de link http://www.oranjeverenigingoudbeijerland.nl/index.php/module/mod_paginas/ID/56


Overigens is de financiering van dit project nog niet rond. We willen hierbij wel vermelden dat we ontzettend blij en dankbaar zijn met een subsidie van het Stimuleringsfonds Rabobank  Hoeksche Waard.

Uitbreiding Joods monument
In 1987 werd het herdenkingsmonument op de Havendam gerealiseerd ter nagedachtenis aan de Joodse inwoners van Oud-Beijerland die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd en zijn omgekomen in de concentratiekampen.
De bekende Joodse kunstenares Marga Vogel uit Amsterdam heeft, in opdracht van de Oranjevereniging, dit herdenkingsteken ontworpen en op 29 oktober 1987 werd het onthuld.
In de gemeente Oud-Beijerland zijn er nog maar enkele mensen die ons kunnen vertellen wie er nu precies zijn weggevoerd en hoe die onderlinge familierelaties waren.
Al langere tijd leefde de wens om het monument uit te breiden met een namenwand, omdat het gedenkteken voor een groot gedeelte van de bevolking zeer waardevol is en het ook van groot belang vindt dat deze zwarte bladzijde in de geschiedenis van onze gemeente niet vergeten mag worden.
Opnieuw heeft de Oranjevereniging contact gezocht met kunstenares Marga Vogel. Zij was aangenaam verrast en bood gratis haar diensten aan. Inmiddels is er een prachtig ontwerp gemaakt als aanvulling op het bestaande gedenkteken.
De onthulling vindt plaats op 8 juli a.s. (onder voorbehoud).
De totale kosten van de aanpassing worden begroot op ca. € 7.000,--. Het zou mooi zijn wanneer dit bedrag, net zoals in 1987, door de inwoners van Oud-Beijerland bij elkaar wordt gebracht.
Wij hopen van harte dat ook u een bijdrage wilt leveren voor dit prachtige en waardevolle monument.
U kunt uw gift storten op IBAN NL03RABO0351121765 t.n.v. Oranjevereniging Prinses Juliana, o.v.v. gift uitbreiding Joods gedenkteken.
Bij voorbaat hartelijk dank.


 Oprichting Sabina van Beijeren Stichting

Ter gelegenheid van het feit dat in het jaar 2012 wordt herdacht dat de heer Koen Visser in 1892, dus 120 jaar geleden, zijn bedrijf startte in Oud-Beijerland, heeft de Koen Visser Stichting besloten een stimuleringsprijs in te stellen ten behoeve van de Oud-Beijerlandse samenleving en omgeving voor zover dit een relatie heeft met Oud-Beijerland.
Deze prijs zal eenmaal in de twee jaar worden uitgereikt door de Sabina van Beijeren Stichting. 
De familie Visser geeft de organisatie en coördinatie van de Sabina Van Beijeren Prijs, voor nu en in de toekomst, geheel in handen van het bestuur van Oranjevereniging Prinses Juliana.


http://www.oranjeverenigingoudbeijerland.nl/index.php/module/mod_paginas/ID/44

In het fotoalbum kunt u foto's bekijken van alle feest- en herdenkingsdagen van de afgelopen jaren.
 
Bestuur Oranjevereniging "Prinses Juliana" Oud-Beijerland