Nieuws


Jannie Kant neemt na 43 jaar afscheid als bestuurslid

Oud-Beijerland, 20 mei 2015
 
PERSBERICHT
 
Oranjevereniging Prinses evalueert donderdag 21 mei de activiteiten van de feest- en herdenkingsdagen.. Dat is ook altijd het moment waarop afscheid wordt van de aftredende bestuursleden. Dit jaar hebben voorzitter Arie van Pelt en mw. Janny Kant-Wijnands zich niet meer beschikbaar gesteld. Van Arie van Pelt wordt op een later moment afscheid genomen, maar mw. Janny Kant-Wijnand wordt tijdens devergadering uitgebreid bedankt en in het zonnetje gezet. In 2012 werd Janny Kant al uitgebreid gehuldigd vanwege haar 40-jarig jubileum, o.a. door een afgevaardigde van het landelijk bestuur van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Vele jaren geleden ontving ze al een Koninklijke Onderscheiding voor al haar vrijwilligerswerk.
 
Jannie woonde vroeger aan de (tweede) Zinkweg met haar gezin. Aan diezelfde dijk woonde ook de familie Schilperoort.
Jannie en Martha Schilperoort waren tijdens de zomervakantie betrokken bij de organisatie van de kinderactiviteiten in het buurtschap Zinkweg.
De heer Barend Molendijk, destijds een overbuurman van Jannie, was begin jaren 70 samen met zijn schoonzoon bestuurslid van de Oranjevereniging en hij had al gezien dat dit twee actieve dames waren.
 
In die tijd begon de Oranjevereniging met de organisatie van de puzzelrit voor auto’s. De eerste betrokkenheid van Jannie bij de Oranjevereniging was dat zij en haar man (maar ook de familie Schilperoort) fungeerden als controleposten.
Deze puzzelritten waren jarenlang een groot succes, zo groot zelfs dat de Oranjevereniging er geld aan overhield. Vaak waren er te veel inschrijvingen en dan moesten er mensen teleurgesteld worden want er mocht maar een maximum aantal auto’s deelnemen.
 
Al heel snel werd Jannie (ook weer samen met Martha Schilperoort) ingeschakeld voor de kinderactiviteiten van de Oranjevereniging. Dit hebben zij samen heel veel jaren gedaan, bijvoorbeeld de traditionele kinderspelen, het straattekenen, de kinderoptocht maar ook in de jaren 70 de organisatie van zeer druk bezochte filmvoorstellingen.
In de jaren 80 kwamen naast al deze activiteiten ook zeer spectaculaire activiteiten,
zoals de kindershow van Ciska Peters (toen een zeer bekende zangeres), de show voor kinderen van Ria Valk en niet te vergeten de onvergetelijke Stuif eens in show onder leiding van Ria Bremer.
Daarnaast nog vele programma’s met bijvoorbeeld Leen Jongewaaard als Flip de tovenaarsleerling, vele goochelshows enz.
 
Jarenlang heeft Jannie met hart en ziel allerlei oranjeartikelen verkocht in de kraam van de Oranjevereniging, op Koninginnedag en de dagen daaraan voorafgaand. Zij probeerde altijd zoveel mogelijk te verkopen. De inkoop van deze artikelen verzorgde ze ook zelf, evenals de prijzen voor de kinderoptocht. Gedurend het hele jaar was Jannie op de koopjes uit om voor zo weinig mogelijk geld leuke prijsjes te kopen.
Tot en met Koningsdag van dit jaar was Jannie betrokken bij de organisatie van de kinderoptocht en de kinderspelen. Daarnaast was Jannie altijd bereid om in te springen, b.v. om loten te verkopen, contributiebrieven en oranjeboekjes rondbrengen enz.
Ook heeft Jannie eens tijdens een taptoe de rol van koningin Juliana gespeeld waarbij ze in een koets werd rondgereden.
 
Jannie was altijd een zeer trouw bezoeker van de bestuursvergaderingen of andere activiteiten.
Haar liefde voor, en trouw aan het Koningshuis is voor Jannie erg belangrijk en ze laat altijd duidelijk blijken dat ze respect en bewondering heeft voor het Koninklijk Huis en de Koninklijke Familie. Dat is ook altijd haar drijfveer geweest bij haar inzet voor de Oranjevereniging.
Ook de herdenkingen op 4 mei hebben een speciaal plekje bij haar. Vele jaren legde ze bloemen namens het bestuurd, meestal bij het Joods gedenkteken op de Havendam.
Inmiddels draait haar dochter Angelique al enkele jaren mee in het bestuur en zijn de taken dus keurig overgedragen.
 
Voorzitter Arie van Pelt zal haar namens het bestuur een cadeau en bloemen overhandigen.
2015-05-21

Prijsuitreiking Lego IncidentenCity

 PERSBERICHT
 
Bijna alle inzendingen met een goed antwoord
 
Winnaars bekend van de prijsvraag LEGO IncidentenCity op 30 april 2012
 
Eén van de grote publiekstrekkers op Koninginnedag in Oud-Beijerland was Lego IncidentenCity, een bijzondere mini rampenstad die de grootste verzameling  met brandweerincidenten van LEGO steentjes in de wereld in zich heeft.
Er waren 23 incidenten uitgebeeld en de kinderen die ze allemaal hadden gevonden konden een prijs winnen.
De prijswinnaars ontvangen op woensdag 23 mei a.s. om 16.00 uur hun prijs uit handen van burgemeester K. Tigelaar en het bestuur van Oranjevereniging Prinses Juliana in het gemeentehuis aan de W. van Vlietstraat te Oud-Beijerland.
De winnaars zijn:
1eprijs Savannah Kanters (7 jaar), Oud-Beijerland
2eprijs Levi v.d. Sluis (4 jaar), Oud-Beijerland
3eprijs Daniël Horsten (9 jaar), Oud-Beijerland
Ze ontvangen allemaal een mooie brandweer LEGO doos. De slagzin luidde: “hulp aan mens en dier in nood”.
In totaal waren er 229 correct inzendingen. Slechts 4 inzendingen waren niet goed.
 
Lego Incidenten City heeft als doelhet werk van de brandweer op een speelse en educatieve manier onder de aandacht te brengen.
Het oppervlak telt ruim 23m2en er zijn meer dan 100.000 steentjes in verwerkt.
De City is net als onze samenleving, continu in beweging. Daarom zijn de meest actuele incidenten in de stad terug te vinden, zoals een schaatser door het ijs gezakt, auto te water, de grote chemiebrand in Moerdijk, de brand in de geknakte zendmast en de instorting van het dak in het voetbalstadion de Grolschveste. De kracht van de City ligt in de herkenbaarheid, eenvoud en de enorme omvang.
De architecten van de City zijn de beroepsbrandweermannen Overeem en De Graaf. Zij hebben kans hebben gezien om werk en hobby tot een actieve leerzame en unieke bezigheid te combineren. Voor meer informatie:  www.IncidentenCity.nl.
 
Oranjevereniging Prinses Juliana te Oud-Beijerland kijkt met tevredenheid terug op Koninginnedag 2012. Alle foto’s staan inmiddels op de website: www.oranjeverenigingoudbeijerland.nl
Uiteraard is het ook voor iedereen mogelijk om zich via de website aan te melden als lid van de Oranjevereniging
0000-00-00

Oranjeboekjes worden weer rondgebracht in Oud-Beijerland

PERSBERICHT
 
 
Bezorging Programmaboekjes Oranjevereniging Prinses Juliana Oud-Beijerland
 
Het boekje met het programma 2012 van Oranjevereniging "Prinses Juliana", is weer gereed. De Oranjevereniging heeft een groep vrijwilligers bereid gevonden deze boekjes huis-aan-huis te bezorgen zodat op ieder huisadres het oranjeboekje in de bus valt. Mede dankzij de financiële steun van de leden van de Oranjevereniging is het weer gelukt een programma te organiseren. Op dit moment zijn er slechts 1.375 inwoners van Oud-Beijerland lid. Wilt u ook eens overwegen om lid te worden? U kunt zich aanmelden via de website www.oranjeverenigingoudbeijerland.nl  of via het aanmeldingsformulier in het boekje. Op die manier kan de Oranjevereniging de continuïteit van de activiteiten waarborgen voor de toekomst.
Indien u onverhoopt toch geen boekje heeft ontvangen, dan kunt u bij de balie van het gemeentehuis of bij het VVV kantoor vanaf 23 april een boekje ophalen. De voorraad is echter beperkt.
2012-04-17

LEGO IncidentenCity komt naar Oud-Beijerland

PERSBERICHT
 
 
Grote publiekstrekker op 30 april
 
LEGO IncidentenCity komt naar Oud-Beijerland
 
Op 30 april 2012 organiseert Oranjevereniging Prinses Juliana in Oud-Beijerland voor iedereen weer leuke activiteiten vanwege Koninginnedag.
Eén van de in het oog springende activiteiten die dag is LEGO IncidentenCity, een bijzondere mini rampenstad die de grootste verzameling  met brandweerincidenten van LEGO steentjes in de wereld in zich heeft. Het oppervlak telt ruim 23m2 en er zijn meer dan 100.000 steentjes in verwerkt. Kinderen die alle 23 incidenten vinden en daarmee ook de slagzin, kunnen een prijs winnen.
  

Doel

De City heeft als doel; het werk van de brandweer op een speelse en educatieve wijze onder de aandacht te brengen.
  

Speels

De City is net als onze samenleving, continu in beweging. Daarom vindt men de meest actuele incidenten in de stad terug. De meest recente zijn; schaatser door het ijs gezakt, auto te water, de grote chemiebrand in Moerdijk, de brand in de geknakte zendmast en de instorting van het dak in het voetbalstadion de Grolschveste. Speciaal voor de KNMR zal er ook een redding op zee te vinden zijn.  De kracht van de City ligt in de herkenbaarheid, eenvoud en de enorme omvang.
 
Prijsvraag
IncidentenCity daagt de bezoekers uit om alle 23 incidenten op te sporen. Dit levert een actieve bezigheid op voor zowel jong als oud. Het antwoord van de zoektocht resulteert in een slagzin. Iedereen die de slagzin goed heeft maakt kans op één van de drie prijzen.
Na afloop van de zoektocht hebben jong en oud tevens kunnen ervaren hoe veelzijdig het vak van brandweerman of -vrouw is.
 
Verkoopkraam en foto corner
Naast de IncidentenCity staat een kleine kraam waar gebruikte- en nieuwe LEGO van de brandweer en overige hulpdiensten aangeboden wordt.
Tevens kunnen bezoekers in de IncidentenCity fotocorner zelf een leuke herinneringsfoto maken. Dat is mogelijk door de wandafbeelding van 100cm  x 150cm met daarop de afbeelding van drie LEGObrandweerpersonen. Bij twee brandweermannen is het gezicht verwijderd en kan de bezoeker het gezicht doorheen steken.
 

Educatie

Het educatieve deel is om kinderen te leren dat het brandweervak veelzijdig en uitdagend is. De brandweer wordt bij heel veel incidenten ingezet en doet dus meer dan alleen een poes uit de boom halen of een brandje blussen.
De architecten van de City zijn de beroepsbrandweermannen Overeem en De Graaf. Zij hebben kans hebben gezien om werk en hobby tot een actieve leerzame en unieke bezigheid te combineren. Geïnteresseerden kunnen zich hierop al voorbereiden:  www.IncidentenCity.nl.
2012-04-16

Huldiging jubilarissen bestuur Oranjevereniging

PERSBERICHT
 
 
Twee jubilarissen bij Oranjevereniging Prinses Juliana Oud-Beijerland
 
Oranjevereniging Prinses Juliana houdt op woensdag 7 maart haar jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst worden twee jubilarissen gehuldigd vanwege hun jarenlange inzet als bestuurslid voor de Oranjevereniging.
 
Het betreft mevrouw Jannie Kant-Wijnands, 40 jaar bestuurslid en mevrouw Elly Lagendijk-de Goede, 25 jaar bestuurslid.
Uit handen van de heer Adriaan van der Pols ontvangen zij namens de Bond van Oranjeverenigingen een erepenning en een draagspeld.
Wethouder Henk Kievit brengt de felicitaties over namens het gemeentebestuur.
Arie van Pelt, voorzitter Oranjevereniging Prinses Juliana, overhandigt hen bloemen en een cadeau als dank voor hun jarenlange inzet.
Hieronder treft u meer informatie aan over de jubilarissen.
 
 
Mevrouw Jannie Kant-Wijnands –
40 jaar bestuurslid van Oranjevereniging “Prinses Juliana”
 
Jannie woonde vroeger aan de (tweede) Zinkweg met haar gezin. Aan die zelfde dijk woonde ook de familie Schilperoort.
Jannie en Martha Schilperoort waren tijdens de zomervakantie betrokken bij de organisatie van de kinderactiviteiten in de buurtschap Zinkweg.
De heer Barend Molendijk, destijds een overbuurman van Jannie, was begin jaren 70 samen met zijn schoonzoon bestuurslid van de Oranjevereniging en hij had al gezien dat dit twee actieve dames waren.
 
In die tijd begon de Oranjevereniging met de organisatie van de puzzelrit voor auto’s. De eerste betrokkenheid van Jannie bij de Oranjevereniging was dat zij en haar man (maar ook de familie Schilperoort) fungeerden als controleposten.
Deze puzzelritten waren jarenlang een groot succes, zo groot zelfs dat de Oranjevereniging er geld aan overhield. Vaak waren er te veel inschrijvingen en dan moesten er mensen teleurgesteld worden want er mocht maar een maximum aantal auto’s deelnemen.
 
Al heel snel werd Jannie (ook weer samen met Martha Schilperoort) ingeschakeld voor de kinderactiviteiten van de Oranjevereniging. Dit hebben zij samen heel veel jaren gedaan, bijvoorbeeld de traditionele kinderspelen, straattekenen, de kinderoptocht maar ook in de jaren 70 de organisatie van zeer druk bezochte filmvoorstellingen.
In de jaren tachtig kwamen naast al deze activiteiten ook zeer spectaculaire activiteiten,
zoals de kindershow van Ciska Peters (toen een zeer bekende zangeres), de show voor kinderen van Ria Valk en niet te vergeten de onvergetelijke Stuif eens in show onder leiding van Ria Bremer.
Daarnaast nog vele programma’s met bijvoorbeeld Leen Jongewaaard als Flip de tovenaarsleerling, vele goochelshows enz.
 
Jarenlang heeft Jannie met hart en ziel allerlei oranjeartikelen verkocht in de kraam van de Oranjevereniging, op Koninginnedag en de dagen daaraan voorafgaand. Jannie deed alsof haar leven er van afhing. Zij probeerde altijd zoveel mogelijk te verkopen. De inkoop van deze artikelen verzorgde ze ook zelf, evenals de prijzen voor de kinderoptocht. Gedurend het hele jaar is Jannie op de koopjes uit om voor zo weinig mogelijk geld leuke prijsjes te kopen.
Tot op de dag vandaag is Jannie nog steeds nauw betrokken bij de organisatie van de kinderoptocht, de kinderspelen enz. Daarnaast is Jannie altijd bereid om in te springen, b.v. om loten te verkopen, contributiebrieven en oranjeboekjes rondbrengen enz.
Ook heeft Jannie eens tijdens een taptoe de rol van koningin Juliana gespeeld waarbij in een koets werd rondgereden.
Haar liefde voor en trouw aan het Koningshuis is voor Jannie erg belangrijk en ze laat altijd duidelijk blijken dat ze respect en bewondering heeft voor het Koninklijk Huis en de Koninklijke Familie. Dat is zeker ook haar drijfveer bij haar inzet voor de Oranjevereniging.
 
 
Mevrouw Elly Lagendijk-de Goede –
25 jaar bestuurslid van Oranjevereniging “Prinses Juliana”
 
In de jaren zeventig is Elly al eerder enkele jaren bestuurslid geweest van de Oranjevereniging.
In maart 1976 is zij afgetreden en vanaf dat moment was zij een aantal jaren secretaresse van de federatie van de Hoeksche Waard.
In maart 1987 is zij opnieuw bestuurslid geworden van de Oranje Vereniging Prinses Juliana in de functie van tweede secretaris. Zij verzorgt altijd de notulen van de vergaderingen en een aantal andere werkzaamheden die bij deze functie horen. Zo is betrokken bij de opmaak van het oranjeboekje en de voorbereidingen van de Algemene Ledenvergadering (dit jaar weet ze overigens niet alles, zoals nu blijkt).
Verder assisteert Elly ook altijd bij het rondbrengen van contributiebrieven en oranjeboekjes.
Op Koninginnedag zelf is ze altijd bereid om hier en daar hand- en spandiensten te verrichten, zoals de verkoop van artikelen, bij de kinderoptocht en de kinderspelletjes.
 
In 1989 tijdens het bezoek van de Koninkijke familie aan Oud-Beijerland, speelde zij de rol van echtgenote van Lamoraal van Egmond en hierdoor kon zij ook de leden van de familie begroeten en de hele route door het dorp meelopen achteraan in de stoet.
 
Op het moment dat de Oranjevereniging startte met Raadhuis klassiek werd Elly penningmeester van de werkgroep Raadhuis Klassiek. Zij zorgt er o.a. voor dat de leden van het orkest en de dirigent uitbetaald worden.
De vergaderingen van Raadhuis Klassiek worden ook meestal bij Elly thuis gehouden.
 
De Oranjevereniging organiseert regelmatig acties voor een goed doel. Ook dan is Elly is altijd bereid in te springen.
Als tweede secretaris maakt Elly al jaren deel uit van het dagelijks bestuur.
Opmerkelijk is ook haar trouw zowel aan de Oranjevereniging als aan het huis van Oranje.
2012-03-07

Oprichting Sabina van Beijeren Stichting

PERSBERICHT
 
120 jaar geleden startte Koen Visser in Oud-Beijerland
 
Sabina van Beijeren Prijs ter versterking van sociale cohesie
 
Ter gelegenheid van het feit dat in het jaar 2012 wordt herdacht dat de heer Koen Visser in 1892, dus 120 jaar geleden, zijn bedrijf startte in Oud-Beijerland, heeft de Koen Visser Stichting besloten een stimuleringsprijs in te stellen ten behoeve van de Oud-Beijerlandse samenleving en omgeving voor zover dit een relatie heeft met Oud-Beijerland.
Deze prijs zal eenmaal in de twee jaar worden uitgereikt door de Sabina van Beijeren Stichting. Deze stichting is hiervoor speciaal in het leven geroepen en in de statuten daarvan is opgenomen dat de organisatie en coördinatie van de Sabina Van Beijeren Prijs, voor nu en in de toekomst, geheel in handen wordt gelegd van het bestuur van Oranjevereniging Prinses Juliana.
Tijdens een persbijeenkomst op woensdag 29 februari a.s. om 16.00 uur in het Oude Raadhuis van Oud-Beijerland worden de statuten ondertekend.
Tevens wordt er een nadere informatie versterkt en een toelichting gegeven over de procedure en criteria voor de toekenning van de Sabina van Beijeren Prijs en is er alle gelegenheid om vragen te stellen.
 
Tijdens deze bijeenkomst is een delegatie van de familie Visser aanwezig, evenals de burgemeester van Oud-Beijerland, de heer Klaas Tigelaar, die voorzitter is van de jury. Daarnaast zijn er ook andere juryleden aanwezig.
 
De doelstelling van de Sabina van Beijeren Prijs is het versterken van de sociale cohesie binnen de samenleving van Oud-Beijerland en omgeving voor zover dit een relatie heeft met Oud-Beijerland.
 
 
Randvoorwaarden
Het ingediende plan of project moet voldoen aan de volgende randvoorwaarden:
 • het vindt plaats in de gemeente Oud-Beijerland en/of dient tot nut te zijn van de gemeente c.q. de bevolking van Oud-Beijerland;
 • het is voor de inzendtermijn binnen bij de secretaris van de jury; alles wat daarna binnenkomt, is uitgesloten van deelname;
 • het is gekoppeld aan een vereniging, instelling of reeds bestaande groep vrijwilligers die een bepaald project leiden; particulieren, het bedrijfsleven en de gemeente kunnen ook een project indienen; de jury maakt in dat geval in haar afwegingen een duidelijk onderscheid tussen een plan dat is ingediend door het bedrijfsleven dan wel door een vereniging. Een plan dat door het bedrijfsleven is ingediend zal zwaarder worden beoordeeld omdat het bedrijfsleven over meer financiële mogelijkheden beschikt.
 
Criteria
Het ingediende plan dient te voldoen aan de volgende criteria:
 • het ingediende plan dient tot nut te zijn van de gemeente c.q. de bevolking van Oud-Beijerland;
 • het staat ten dienst van Oud-Beijerland èn directie omgeving;
 • het draagt bij aan de vergroting van de saamhorigheid van de Oud-Beijerlandse gemeenschap èn directie omgeving;
 • het bevordert de onderlinge samenwerking binnen de Oud-Beijerlandse samenleving èn directie omgeving;
 • het bevordert de onderlinge verbondenheid binnen Oud-Beijerland èn directie omgeving;
 • plannen of projecten die toegankelijk zijn een groot deel van de Oud-Beijerlandse samenleving verdienen de voorkeur;
 • het plan of project mag geen structurele activiteit zijn van een vereniging of instelling;

 
Nominatie
Alle aanmeldingen worden door de jury beoordeeld aan de hand van de vaste criteria. Uit de aanmeldingen nomineert de jury vervolgens drie plannen of projecten.
 
 
Beoordeling
Alle projecten worden door de jury beoordeeld op:
 

 • haalbaarheid c.q. uitvoerbaarheid binnen 1 jaar;
 • de hiervoor vermelde criteria.
 
De prijzen
De Koen Visser Stichting zal elke twee jaar de volgende prijzen ter beschikking stellen:
 • een eerste prijs van € 4.000,--
 • een tweede prijs van € 2.000,--
 • een aanmoedigingsprijs van  € 1.000,--  
 
Uit de genomineerden kiest de jury twee winnaars, die tijdens de prijsuitreiking bekend worden gemaakt.
Daarnaast zal de jury ook aan een project een aanmoedigingsprijs toekennen.
De prijswinnaars ontvangen tevens een oorkonde; de overwegingen van de jury staan hierin o.a. vermeld.
Verder ontvangen alle prijswinnaars een beeldje dat symbool staat voor de Sabina van Beieren Prijs.
 
 
Indiening projecten
De projecten die voor de prijs in aanmerking wensen te komen kunnen tot 30 juni bij het secretariaat op de hiervoor vermelde wijze worden ingediend. Het secretariaat is gevestigd op Boerderijweg 40, 3262 CC Oud-Beijerland.
 
Aanmelden
Plannen en projecten kunnen schriftelijk ingediend worden bij de secretaris van de jury door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier. Daarnaast dient er een gemotiveerde toelichting aan toegevoegd te worden waarom de aanvrager vindt dat dit plan of project in aanmerking komt voor de Sabina van Beijeren Prijs. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de randvoorwaarden en criteria.
 
Jury
De samenstelling van de jury is zodanig dat dit een goede afspiegeling is van de Oud-Beijerlandse samenleving.
Tot de vaste juryleden behoort een vertegenwoordiger van de familie Visser evenals de burgemeester van Oud-Beijerland als onafhankelijk voorzitter zonder stemrecht.
De juryleden treden voor een nog nader vast te stellen rooster af.
De jury bestaat, naast de hiervoor vermelde personen, in deze eerste periode uit:
De heer J. Gielen
De heer W. Quaak
Mw. L. Göbel-den Hoed
De heer L. Baars
Mw. A. van den Berg
De heer E. Tuk
De heer C. Petrus
Mw. J. Waltmans
Als secretaresse van de jury is toegevoegd mw. C. Crucq-van Maldegem
 
Beoordeling door de jury
In de maand augustus zal de eerste beoordeling door de jury plaatsvinden.
In de maand september zal vervolgens een tweede beoordeling plaatsvinden.
Tot slot zullen in de maand oktober de genomineerde projecten worden aangewezen.
 
 
Uitreiking van de prijzen
De prijzen zullen in de maand november door de Sabina van Beijeren Stichting worden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst.
2012-02-29

Oproep aan inwoners van Oud-Beijerland om lid te worden

Ruim 1400 leden ontvangen weer hun jaarlijkse contributiebrief van Oranjevereniging Prinses Juliana

Oranjevereniging “Prinses Juliana” Oud-Beijerland is al heel lang druk bezig met de voorbereidingen voor de festiviteiten van het 100-jarig jubileum. Het bestuur wil van dit hoogtepunt een groots feest organiseren voor de hele bevolking van Oud-Beijerland en zoals het er nu naar uitziet gaat dat ook zeker lukken, want er zijn al veel enthousiaste partijen gevonden. Om al deze festiviteiten te organiseren is veel geld nodig en al deze financiële middelen moet de Oranjevereniging zelf vergaren.

De Oranjevereniging ontvangt slechts een bescheiden subsidie van de gemeente. Wij proberen als Oranjevereniging onze activiteiten zoveel mogelijk gratis, maar in elk geval voor iedereen betaalbaar te houden. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk kan deelnemen aan de festiviteiten op de nationale feestdagen.
De gemeente Oud-Beijerland telt ruim 24.000 inwoners, maar de Oranjevereniging telt slechts 1.420 leden, terwijl de festiviteiten voor de hele bevolking georganiseerd worden en toegankelijk zijn.

Inwoners van Oud-Beijerland, kunnen deze 100-jarige vereniging geen mooier cadeau geven dan lid te worden van de Oranjevereniging voor een bedrag van minimaal slechts € 5,-- per jaar. Deze financiële steun is hard nodig, dus meer mag uiteraard ook.
Elke eenmalige gift is natuurlijk ook van harte welkom.
De oranjevereniging stelt hier tegenover dat de komende jaren weer leuke festiviteiten georganiseerd worden op Koninginnedag en zinvolle herdenkingsbijeenkomsten of 4 mei.
Lidmaatschapsgelden en/of giften kunt u storten op rekeningnummer 3511 21 765 van Rabobank Hoeksche Waard t.n.v. Oranjevereniging Prinses Juliana o.v.v. nieuw lid of gift.
U kunt zich ook aanmelden via de website www.oranjeverenigingoudbeijerland.nl of een email sturen naar onze penningmeester, crucq6@xs4all.nl

////////// Noot aan de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cobi Crucq, tel. 06 122 00 685 of per e-mail: crucq6@xs4all.nl

2009-05-14

Lampionnenoptocht 28 januari 2012

PERSBERICHT
 
Oranjevereniging Prinses Juliana organiseert lampionnentocht
 
Zaterdag 28 januari om 19.00 uur organiseert Oranjevereniging Prinses Juliana een lampionnenoptocht ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit Koningin Beatrix. In tegenstelling tot de lampionnenoptocht in mei kunnen de kinderen nu echt met hun lampion of fakkel in het donker lopen.
 
Al jarenlang organiseert de Oranjevereniging in Oud-Beijerland een lampionnenoptocht op 5 mei, voorafgaand aan de taptoe.
Deze lampionnenoptocht vindt plaats in het weekend voorafgaand aan de verjaardag van Koningin Beatrix; er is echter geen taptoe.
Om 19.00 uur wordt er gestart bij het Oude Raadhuis. Twee korpsen zijn gecontracteerd om de optocht muzikaal te begeleiden, te weten Showkorps Juliana uit ’s-Gravendeel en Showkorps Wilhelmus uit Sliedrecht.
 
Lampionnen en fakkels te koop
Om er voor te zorgen dat alle kinderen een lampion of fakkel kunnen kopen heeft Oranjevereniging Prinses Juliana de feestartikelenwinkel Odd & Even op de Oostdijk 7 te Oud-Beijerland bereid gevonden om extra voorraad in te slaan. Bovendien staan ze op zaterdag 28 januari vanaf 18.00 uur met een kraam bij het Oude Raadhuis om de kinderen die dan nog niets hebben alsnog de gelegenheid te geven een lampion of fakkel te kopen. Bovendien zal daar ook warme chocolademelk te koop zijn.
 
Via de website www.oranjeverenigingoudbeijerland.nl, posters bij de winkeliers en op de scholen is eveneens bekendheid gegeven aan dit evenement; Oranjevereniging Prinses Juliana hoopt dan ook dat veel kinderen met hun ouders zullen deelnemen.
 
De komende maanden zal de website steeds worden bijgewerkt met nieuws over het programma op Koninginnedag.
0000-00-00

Spectaculair optreden op Koninginnedag in Oud-Beijerland

Sgt. Wilson's Army Show ® P r e s e n t s Sentimental Music

Spectaculair optreden tijdens Koninginnedag in Oud-Beijerland
Sgt. Wilson's Army Show ®
P r e s e n t s
Sentimental Music
 
Oranjevereniging Prinses Juliana Oud-Beijerland heeft voor het middagprogramma een bijzondere theater-muziekproductie gecontracteerd.
Sergeant Wilson verzorgt met zijn 3 Army Ladies 4 optredens op het speciaal door hen zelf gebouwde podium op de Kop van de Vliet. Om 13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur geven ze een indrukwekkende show.
 
De “Sgt Wilson's Army Show” is een productie van de stichting Tourplanners, een
gespecialiseerd team dat vraag en aanbod bij elkaar brengt en internationaal voorstellingen
verzorgt. Sinds 1983 zijn ze actief op het gebied van theater en entertainment. Zowel de planning als de productie wordt geheel in eigen beheer georganiseerd en uitgevoerd.
 
De Sgt Wilson's Army Show® is een spectaculaire theater / muziekproduktie uit de jaren 40/50. Evergreens for ever een complete army spektakel show uitgevoerd door 3 Army Lady's onder het commando van Sgt. Wilson, met muziek van Glenn Miller, The Andrews Sisters, Frankie Lane, Roosemary Clooney, Doris Day etc etc .
 
Jaarlijks worden er zo'n 120 voorstellingen verzorgd op vele evenementen in binnen en buitenland onder andere: Aviodrome Lelystad (NL) Airshow Augsburg (D), Roskilde (DK) etc. Andere evenementen zijn deVeteranendag Den Haag, Koninklijke Militaire Academie Breda, Legermuseum Delft etc. Maar ook op Beurzen zoals: Automechanica Frankfurt(D), US Carshow Dornbirn(A), en Klassik welt Bodensee Friedrichhaven (D), Classicdays Juchen (D) Concours de Elegance 't Loo Apeldoorn, 125 Jahe Kurfurstendamm Berlijn (D)
 
In 2011 gaat de gehele productie voor de 6e keer op tournee door Canada voor 28 voorstellingen van Coast to Coast waarvoor alle faciliteiten licht, geluid en transport worden verscheept.

2011-04-18

Bezorging Programmaboekjes Oranjevereniging Prinses Juliana Oud-Beijerland


Bezorging Programmaboekjes Oranjevereniging Prinses Juliana Oud-Beijerland
 
Het boekje met het programma 2011 van Oranjevereniging "Prinses Juliana", is weer gereed. De Oranjevereniging heeft een groep vrijwilligers bereid gevonden deze boekjes huis-aan-huis te bezorgen zodat op ieder huisadres het oranjeboekje in de bus valt. Mede dankzij de financiële steun van de leden van de Oranjevereniging is het weer gelukt een programma te organiseren. Op dit moment zijn er slechts 1.400 inwoners van Oud-Beijerland lid. Wilt u ook eens overwegen om lid te worden? U kunt zich aanmelden via de website www.oranjeverenigingoudbeijerland.nl  of via het aanmeldingsformulier in het boekje. Op die manier kan de Oranjevereniging de continuïteit van de activiteiten waarborgen voor de toekomst.
Indien u onverhoopt toch geen boekje heeft ontvangen, dan kunt u bij de balie van het gemeentehuis of bij het VVV kantoor vanaf 25 april een boekje ophalen. De voorraad is echter beperkt.
2011-04-19

Oranjevereniging Prinses Juliana organiseert lampionnentocht

Zaterdag 29 januari om 19.00 uur organiseert Oranjevereniging Prinses Juliana een lampionnenoptocht ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit Koningin Beatrix. In tegenstelling tot de lampionnenoptocht in mei kunnen de kinderen nu echt met hun lampion of fakkel in het donker lopen.

Al jarenlang organiseert de Oranjevereniging in Oud-Beijerland een lampionnenoptocht op 5 mei, voorafgaand aan de taptoe.
Dit jaar heeft het bestuur besloten om het eens anders te doen. De lampionnenoptocht vindt plaats in het weekend voorafgaand aan de verjaardag van Koningin Beatrix; er is echter geen taptoe.
Om 19.00 uur wordt er gestart bij het Oude Raadhuis. Twee korpsen zijn gecontracteerd om de optocht muzikaal te begeleiden, te weten Showkorps Juliana uit ’s-Gravendeel en Showkorps Wilhelmus uit Sliedrecht.

Lampionnen en fakkels te koop
Om er voor te zorgen dat alle kinderen een lampion of fakkel kunnen kopen heeft Oranjevereniging Prinses Juliana de feestartikelenwinkel Odd & Even op de Oostdijk 7 te Oud-Beijerland bereid gevonden om extra voorraad in te slaan. Bovendien staan ze op zaterdag 29 januari vanaf 18.00uur met een kraam bij het Oude Raadhuis om de kinderen die dan nog niets hebben alsnog de gelegenheid te geven een lampion of fakkel te kopen.

Via de website www.oranjeverenigingoudbeijerland.nl, posters bij de winkeliers en op de scholen is eveneens bekendheid gegeven aan dit evenement; Oranjevereniging Prinses Juliana hoopt dan ook dat veel kinderen met hun ouders zullen deelnemen.

De komende maanden zal de website steeds worden bijgewerkt met nieuws over het programma op Koninginnedag.
2011-01-19

Bezorging programmaboekjes 2010

BEZORGEN ORANJEBOEKJES

Het boekje met het programma 2010 van Oranjevereniging "Prinses Juliana", is weer gereed. De Oranjevereniging heeft een groep vrijwilligers bereid gevonden deze boekjes huis-aan-huis te bezorgen zodat nu op ieder huisadres het oranjeboekje in de bus valt. Dit jaar is er ook een (oranje) aanmeldingsformulier toegevoegd met de oproep om lid te worden. Natuurlijk hoopt de Oranjevereniging op veel respons om op die manier de continuïteit van de activiteiten te waarborgen voor de toekomst.
Indien u onverhoopt toch geen boekje heeft ontvangen, dan kunt u bij de balie van het gemeentehuis of bij het VVV kantoor vanaf 26 april een boekje ophalen. De voorraad is echter beperkt.
Wij attenderen u erop ook de overige publicaties in de plaatselijke pers nauwkeurig te lezen.

2010-04-21

Viering 450 jaar Oud-Beijerland

Op zaterdag 24 oktober hopen wij met elkaar te herdenken dat op 23 oktober 1559 de gemeente Oud-Beijerland werd gesticht.

�s Morgens om 10.00 uur kunt u bij het Oude Raadhuis genieten van muziekvereniging Harmonie en de aankomst van de speciale gasten. In de regionale pers zal hierover nadere informatie volgen.

Om 10.30 uur begint er een zeer boeiende en afwisselende bijeenkomst in de Dorpskerk van de gemeente Oud-Beijerland. De invulling van deze bijenkomst zal worden bekend gemaakt in de regionale pers.

Vanaf 12.00 uur start een uitbundig dorpsfeest in het centrum.

In 1787 vond er in Oud-Beijerland een oproer plaats tussen de patriotten en de Prinsgezinden. Dit oproer werd bloedig terneer geslagen door een garnizoen uit Dordrecht.
Toneelvereniging Mask heeft van dit oproer een hedendaagse toneelproductie gemaakt waaraan zeer velen meewerken.
De opvoering van dit dorpsoproer zal zeker het hoogtepunt zijn van de viering van het 450 jarig bestaan.

De eerste opvoering van dit dorpsoproer zal plaatsvinden om14.30 uur, de tweede om 16.30 uur, in de West-Voorstraat.

Ook zullen er de gehele middag activiteiten in het centrum zijn.

�s Avonds om 19.00 uur zal er een lampionnenoptocht worden gehouden met medewerking van muziekverenigingen Juliana en Jong Juliana uit �s Gravendeel. Om 20.00 uur willen wij het 450 jarig bestaan afsluiten met een geweldig concert dat zal worden verzorgd door de muziekvereniging uit Zottegem en de muziekvereniging Harmonie uit Oud-Beijerland.

Ook 24 oktober belooft een spectaculaire dag te worden. Wij zullen u de komende tijd op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

////////// Noot aan de redactie: Uiteraard stellen we het bijzonder op prijs wanneer u van tevoren aandacht wilt besteden aan dit evenement en tevens bent u van harte welkom op de dag zelf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cobi Crucq, tel. 06 122 00 685 of per e-mail: crucq6@xs4all.nl

2009-10-24

Officiele jubileumviering 450 jaar Oud-Beijerland succesvol verlopen

"ASO-scooterrijders" hoorden bij de voorstelling van Dorpsoproer 1787

Officiele jubileumviering 450 jaar Oud-Beijerland succesvol verlopen

Zaterdag 24 oktober vierde Oud-Beijerland het officiële jubileum van het 450-jarig bestaan van het dorp. Na een sfeervolle bijeenkomst in de Dorpskerk volgde ’s middags een groots spektakel: de opvoering van het Dorpsoproer uit 1787, gebaseerd op het boek Het Hennepen Venster van Cees van Pelt.

De organisatie kijkt met veel voldoening terug op een succesvol verlopen dag. De feestelijke jubileumbijeenkomst in de Dorpskerk was goed bezocht. Vele oud-bestuurders waren aanwezig en luisterden naar de sprekers, burgemeester K. Tigelaar, voormalig minister prof. dr. C.P. Veerman en de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, de heer J. Franssen.

Na de lunch bezochten vele genodigden de opvoering van het Dorpsoproer.
Bij het begin van de voorstelling scheurde een aantal scootertjes op een asociale manier over de West Voorstraat, waarbij sommige bestuurders of passagiers zelfs geen helm droegen. Het toegestroomde publiek begreep op dat moment niet dat dit optreden onderdeel was van de voorstelling en spraken de aanwezige politieagenten, die op de hoogte waren van het feit dat dit onderdeel was van het oproer, er op aan waarom zij niet optraden tegen deze jongelui.
De organiserende Oranjevereniging Prinses Juliana en Historische Vereniging Oud-Beijerland vinden het jammer dat de politieagenten op dat moment in een lastig parket werden gebracht en hoopt dat het publiek later heeft ingezien dat deze scooterrijders inderdaad een rol speelden in geheel.
De beide verenigingen willen graag benadrukken dat zij juist veel steun, hulp en medewerking van de politie hebben gehad gedurende de hele dag en avond.


////////////////////////

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cobi Crucq,
tel. 0186 61 63 63  of 06 122 00 685

2010-04-14

KONINGINNEDAG 2009

Viering 100 jaar Oranjevereniging "Prinses Juliana"

Eerbetoon aan Koningin Juliana


De Oranjevereniging "Prinses Juliana" bestaat dit jaar 100 jaar en het is dit jaar ook 100 jaar geleden dat Prinses Juliana werd geboren.
In de loop van dit jaar zal in vele plaatsen van ons land deze gebeurtenis worden herdacht.
De Oranjevereniging �Prinses Juliana� wil in het kader van het 100 jarig bestaan een eerbetoon brengen aan deze geliefde vorstin.

�s Morgens zorgt vanaf 9.15 uur het straatorkest �Haags�h Bluf� uit Den Haag voor meer dan vertier. Deze muzikanten weten als geen ander jong en oud te betrekken bij hun muziek.
Om 9.40 uur begeven, zoals 100 jaar geleden de gewoonte was, de notabelen van het dorp zich in hun koetsen naar het Oude Raadhuis. In deze notabelen zijn de bestuursleden van de Oranjeverenging en historische vereniging te herkennen. In prachtige kledij wachten zij het College van Burgemeester en Wethouders op. Ook de leden van het College rijden in hun deftige kledij anno 1909 in koetsen naar het Oude Raadhuis en wachten daar op de komst van de Ambachtsheer en stichter van ons dorp, Lamoraal van Egmond en zijn echtgenote. Zodra ook zij gearriveerd zijn in hun werkelijk schitterend gerij zal de Nederlandse vlag worden gehesen en kan het feest beginnen met het vertrek van de kinderoptocht onder leiding van het straatorkest �Haags�h Bluf�.

Om 10.55 uur zien wij het ere-escorte door de straten van Oud-Beijerland gaan. De spanning stijgt ten top. Zou er een prinsenkind zijn geboren? Om 11.00 uur zullen wij het nieuws vanaf het bordes van het Oude Raadhuis kunnen vernemen. Na de bekendmaking van de geboorte breekt het feest echt los.
Eerst willen wij als bevolking de Vorstin en het prinsenkind, zoals toen de gewoonte was, eren met een korte aubade. Daarna starten o.a. de kinderspelen, een wervelend programma op het podium, de truckersrit. Kortom, Oud-Beijerland leeft en bruist.

�s Middags om 13.30 uur wordt Oud-Beijerland opgeschrikt door motorrijders en zeer deftige auto�s. Wat is er aan de hand? O ja, wij zitten midden in de jaren 60. Het is Koninginnedag en zo dadelijk start het jaarlijkse d�fil�. Koningin Juliana en Prins Bernhard (leden van toneelvereniging Mask) zullen zo dadelijk bij �paleis Soestdijk�, zijnde het Oude Raadhuis, het jaarlijkse d�fil� afnemen.
Om 13.50 uur zullen de leden van de hofhouding (leden van toneelvereniging Mask) arriveren. Op datzelfde moment beginnen Juliana en Bernhard aan hun rondrit in een open auto begeleid door 5 motorrijders.
Na hun aankomst bij Paleis Soestdijk (Oude Raadhuis) zal om 14.00 uur het d�fil� starten. De Oost- en West-Voorstraat zullen de gehele middag bruisen van activiteiten. Zij vormen immers de paleistuin van vroeger. In deze �tuin� zullen vele groepen optreden. U kunt genieten van optreden van het Shantykoor, diverse sportverenigingen, de band �The Lonely Boys� met muziek uit de jaren 60, antieke auto�s, kinderspelen, poppenkast, ballet, volksdansen, teveel om op te noemen. U moet het zien en vooral beleven. Het belooft een waarlijk �koninklijk� feest te worden .
Het spreekt voor zich dat Koningin en Prins na het afnemen van het d�fil� onder begeleiding van de leden van de hofhouding zich onder het volk zullen begeven om net als u te genieten van dit grootse spektakel.
Indien u na al dit gefeest nog niet moe mocht zijn, kunt u �s avonds genieten van een orgelconcert in de Dorpskerk en van een geweldige band in het centrum.

//////////
Noot aan de redactie: Uiteraard stellen we het bijzonder op prijs wanneer u van tevoren aandacht wilt besteden aan dit evenement en tevens bent u van harte welkom op de dag zelf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cobi Crucq, tel. 06 122 00 685 of per e-mail: crucq6@xs4all.nl
2009-05-06

Jubilerende Oranjevereniging organiseert Soestdijk defile


Jubilerende Oranjevereniging “Prinses Juliana” organiseert Soestdijk-defilé


Oranjevereniging “Prinses Juliana” viert dit haar 100-jarig jubileum. Daarnaast bestaat de gemeente Oud-Beijerland 450 jaar en dat is reden genoeg om het centrum van de gemeente regelmatig bol te laten staan van activiteiten. Zo ook op Koninginnedag 30 april a.s.

Op deze dag staat in het bijzonder het 100-jarig bestaan van de Oranjevereniging centraal. Het is op deze dag tevens de 100ste geboortedag van Koningin Juliana. In het kader van het 100-jarig bestaan van de, naar haar genoemde Oranjevereniging, willen wij daar ook aandacht aan schenken.
Op 30 april a.s. gaan we ’s morgens, geheel in stijl, even 100 jaar terug in de tijd en vindt de aankondiging van de geboorte van prinses Juliana plaats; uiteraard ontbreken ook de kinderoptocht en de aubade niet.
 
Jarenlang ontving Koningin Juliana op 30 april een kleurrijk gezelschap uit de totale samenleving in de tuin van paleis Soestdijk. In een urenlang défilé trokken verenigingen, particulieren, diverse bevolkingsgroepen, scholen enz. aan haar voorbij. Daarna vonden vele optredens en demonstraties plaats in de paleistuin die allemaal door Koningin Juliana en Prins Bernhard persoonlijk werden bezocht.

Oranjevereniging ‘Prinses Juliana’ organiseert op 30 april, als eerbetoon aan deze geliefde vorstin, ‘s middags een défilé in het centrum van Oud-Beijerland bij het Oude Raadhuis.
Leden van toneelvereniging Mask vertolken de rol van Juliana en Bernhard, evenals de leden van de hofhouding.
Na afloop van het defilé vervullen de Oost-  en West Voorstraat de rol van de paleistuin.
Daar, of op het podium over de Vliet, zullen groepen die aan het défilé hebben deelgenomen optreden of op een andere manier aandacht vragen voor hun vereniging, school, groep, stichting.

De Oranjevereniging heeft al diverse toezeggingen, maar er is op dit moment nog plaats voor deelname aan het défilé. Het is voor verenigingen, muziekgroepen e.d. een uitgelezen kans om zich voor een groot publiek in de “spotlights” te stellen en vooral wanneer men in de “paleistuin” een optreden of demonstratie kan verzorgen.
Het défilé start om 13.45 uur bij het gebouw “Maranatha” aan de Kerkstraat.
De gehele organisatie van het défilé moet uiterlijk eind februari 2009 rond zijn.

Indien u wilt deelnemen aan het defilé, of dit overweegt, kunt u vóór 20 februari contact opnemen met:
Cobi Crucq, tel. 0186-61 63 63, e-mailadres: crucq6@xs4all.nl
Arie van Pelt, tel. 0186-61 22 50, e-mailadres: aevpelt@zonnet.nl.
Jubilerende Oranjevereniging “Prinses Juliana” organiseert Soestdijk-defilé


Oranjevereniging “Prinses Juliana” viert dit haar 100-jarig jubileum. Daarnaast bestaat de gemeente Oud-Beijerland 450 jaar en dat is reden genoeg om het centrum van de gemeente regelmatig bol te laten staan van activiteiten. Zo ook op Koninginnedag 30 april a.s.

Op deze dag staat in het bijzonder het 100-jarig bestaan van de Oranjevereniging centraal. Het is op deze dag tevens de 100ste geboortedag van Koningin Juliana. In het kader van het 100-jarig bestaan van de, naar haar genoemde Oranjevereniging, willen wij daar ook aandacht aan schenken.
Op 30 april a.s. gaan we ’s morgens, geheel in stijl, even 100 jaar terug in de tijd en vindt de aankondiging van de geboorte van prinses Juliana plaats; uiteraard ontbreken ook de kinderoptocht en de aubade niet.
 
Jarenlang ontving Koningin Juliana op 30 april een kleurrijk gezelschap uit de totale samenleving in de tuin van paleis Soestdijk. In een urenlang défilé trokken verenigingen, particulieren, diverse bevolkingsgroepen, scholen enz. aan haar voorbij. Daarna vonden vele optredens en demonstraties plaats in de paleistuin die allemaal door Koningin Juliana en Prins Bernhard persoonlijk werden bezocht.

Oranjevereniging ‘Prinses Juliana’ organiseert op 30 april, als eerbetoon aan deze geliefde vorstin, ‘s middags een défilé in het centrum van Oud-Beijerland bij het Oude Raadhuis.
Leden van toneelvereniging Mask vertolken de rol van Juliana en Bernhard, evenals de leden van de hofhouding.
Na afloop van het defilé vervullen de Oost-  en West Voorstraat de rol van de paleistuin.
Daar, of op het podium over de Vliet, zullen groepen die aan het défilé hebben deelgenomen optreden of op een andere manier aandacht vragen voor hun vereniging, school, groep, stichting.

De Oranjevereniging heeft al diverse toezeggingen, maar er is op dit moment nog plaats voor deelname aan het défilé. Het is voor verenigingen, muziekgroepen e.d. een uitgelezen kans om zich voor een groot publiek in de “spotlights” te stellen en vooral wanneer men in de “paleistuin” een optreden of demonstratie kan verzorgen.
Het défilé start om 13.45 uur bij het gebouw “Maranatha” aan de Kerkstraat.
De gehele organisatie van het défilé moet uiterlijk eind februari 2009 rond zijn.

Indien u wilt deelnemen aan het defilé, of dit overweegt, kunt u vóór 20 februari contact opnemen met:
Cobi Crucq, tel. 0186-61 63 63, e-mailadres: crucq6@xs4all.nl
Arie van Pelt, tel. 0186-61 22 50, e-mailadres: aevpelt@zonnet.nl.

2009-05-06

Koninklijke felicitatie voor 100-jarige Oranjevereniging Prinses Juliana Oud-Beijerland

Oranjevereniging Prinses Juliana stuurt Hare Majesteit Koningin Beatrix ieder jaar vanwege haar verjaardag op 31 januari een persoonlijke felicitatiebrief en laat separaat een boeket bloemen bezorgen. Dit jaar ontving de Hare Majesteit tevens een globaal overzicht van de activiteiten die in Oud-Beijerland plaatsvinden, zodat zij er ook daadwerkelijk kennis van kan nemen dat in Oud-Beijerland ook wordt stil gestaan bij de 100ste geboortedag van haar moeder, koningin Juliana.

Deze week ontving de Oranjevereniging, zoals ieder jaar, een bedankbriefje van Hare Majesteit, maar dit jaar had deze brief ook een persoonlijk tintje. Behalve dat zij bestuur en leden van de Oranjevereniging bedankte voor het prachtige witte boeket en de vriendelijke gelukwensen, bracht zij tevens de felicitaties over ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Oranjevereniging.
Dit is een mooie koninklijke start van het jubileumjaar van Oranjevereniging Prinses Juliana, waarin het bestuur diverse grootschalige evenementen organiseert, ook vanwege het 450-jarig bestaan van Oud-Beijerland.
Uiteraard wordt 30 april een heel bijzondere dag, maar ook zaterdag 2 mei en zaterdag 24 oktober, wanneer de officiële stichting van Oud-Beijerland wordt gevierd, valt qua organisatie onder de verantwoordelijkheid van de Oranjevereniging, in samenwerking met de Historische Vereniging Oud-Beijerland.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met Cobi Crucq, tel. 0186.61 63 63 (’s avonds en op vrijdag en zaterdag) of 06.12200685 of per email crucq6@xs4all.nl

2009-05-06

Groots spektakel in centrum van Oud-Beijerland

Zaterdag 2 mei willen wij in het kader van het 450-jarig bestaan van de gemeente Oud-Beijerland en de viering van het jubileum van de Oranjevereniging teruggaan naar het jaar 1813. Het Franse keizerrijk wankelt. In Den Haag wagen hooggeplaatste burgers hun leven, hun gezin en hun bezit door de stad op te eisen voor Oranje.

Door deze zeer moedige daad ge﮳pireerd zullen leden van toneelvereniging Mask vermomd als de notabelen Van der Duyn van Maasdam, Fannius Scholten, Pieter Repelaer van Driel, Leopold van Limburg Stirum en Gijsbert Karel van Hogendorp de ?stad? Oud-Beijerland opeisen voor Oranje.
Medewerking zal worden verleend door leden van de 1 april-vereniging uit Brielle, de Hoeksche Menners, leden van Hippisch centrum De Hoeksche Waard en vele anderen.

?s Morgens om 10.15 uur zullen de leden van het stadsbestuur (leden van toneelvereniging Mask) arriveren bij het Oude Raadhuis. Om 10.30 uur vindt voor het Oude Raadhuis de destijds dagelijkse gebruikelijke exercitieoefening plaats. Deze wordt verzorgd door leden van Re-anecment. Nadat het exercitiepeloton zal zijn vertrokken, start het stadsbestuur de vergadering op het podium voor het Oude Raadhuis. Tussen 10.50 en 11.00 uur arriveren de moedige notabelen van destijds.
Nadat zij allen zullen zijn gearriveerd, wordt de ?stad? opge멳t voor Oranje. Het ziet ernaar uit dat rond 11.40 uur het stadsbestuur zal zwichten en de Franse vlag zal worden gestreken voor de Oranje blanje bleu van het huis van Oranje. Vervolgens zal de zeer moedige maar ge뭯tioneerde Van Hogendorp de authentieke verklaring uit 1813 voorlezen en barst het volksfeest in het centrum los. Wij zijn vrij!!! Niets staat nu nog de terugkeer van de Prins van Oranje, als Koning Willem I in de weg.

Rond 13.30 uur zal het in het centrum van Oud-Beijerland bijzonder druk zijn. Koetsen rijden heen en weer om hooggeplaatste personen te vervoeren. Het exercitiepeloton van Re-anecment marcheert naar de Oostkade, evenals de schutterij van Berkel Enschot. Daar verschijnt het ere-escorte te paard. In het centrum van Oud-Beijerland ziet en hoort men vlaggen, vaandels en muziek. Het gerucht gaat dat om 14.20 uur Koning Willem I met zijn gevolg zal arriveren aan de Oostkade. Beleef de aankomst van Koning Willem I mee op het antieke schip van de 1 aprilvereniging uit Brielle. De Koning zal worden begroet door saluutschoten vanaf de sluis in de haven. Voorafgegaan door een enorme stoet van koetsen, paarden, muziek, vendelzwaaiers enz. zal Koning Willem I zich begeven naar het Oude Raadhuis om daar te worden verwelkomd door het hoofd van de gemeente. Na aankomst zal op het podium een hofbal starten. Na vertrek van het gezelschap zal het feest losbarsten.
?s Avonds is er een spetterende lampionnenoptocht en een muziekshow, die zal worden verzorgd door showorkest ?Juliana?en ?Jong Juliana? uit ?s Gravendeel en Show & Marchingband uit Gorcum.

////////// Noot aan de redactie: Uiteraard stellen we het bijzonder op prijs wanneer u van tevoren aandacht wilt besteden aan dit evenement en tevens bent u van harte welkom op de dag zelf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cobi Crucq, tel. 06 122 00 685 of per e-mail: crucq6@xs4all.nl
2009-05-02