Lintjesregen 2011LINTJES(REGEN) IN OUD-BEIJERLAND"

Het heeft Hare Majesteit behaagd…". Tot maar liefst tien keer toe klonken deze woorden op vrijdag 29 april 2011 in Oud-Beijerland tijdens de traditionele 'lintjesregen' ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Beatrix. Tien inwoners gaan vanaf deze dag gedecoreerd en als Ridder (2) of als Lid (8) in de Orde van Oranje-Nassau door het leven, namelijk mevrouw A. van den Berg, mevrouw H.M. Manschot, de heer A. den Boer, de heer J. Both, de heer H. Bunjes, mevrouw E.C. van Gemeren – Elfering, de heer L.K. Hoogvliet, de heer A. Strik, de heer C.Q. Wisse en de heer W. de Wijze.
Tijdens een bijeenkomst in kerkgebouw De Open Hof op vrijdag 29 april om 10.00 uur reikte burgemeester Klaas Tigelaar de bijbehorende versierselen uit, en hiermee zette hij deze aangenaam verraste inwoners in het Oranjezonnetje.

Mevrouw A. van den Berg

Mevrouw A. (Alie) van den Berg (72) gaf 25 jaar les aan de toenmalige huishoudschool in Oud-Beijerland. Haar lokaal was de vroegere kerkzaal van de Joodse synagoge, die tot aan de Tweede Wereldoorlog op die plek aan de Kerkstraat gevestigd was. Zo werd haar belangstelling gewekt voor het Joodse verleden van Oud-Beijerland. Inmiddels heeft zij al twee boeken over dit onderwerp op haar naam staan. Daarnaast ontplooide/ontplooit decoranda in de achterliggende decennia de volgende activiteiten:
 • van 1968 tot 1982 medeoprichter en bestuurslid (penningmeester) van ‘Stichting Algemene Bibliotheek Oud-Beijerland’ en verleende zij een bijdrage aan het in stand houden van de bibliotheek
 • van circa 1980 tot heden onderzoeker van de historie van de Joodse gemeenschap/families in Oud-Beijerland. Zij onderzocht/onderzoekt de geschiedenis van de Joodse families die in Oud-Beijerland hebben gewoond
 • van 1980 tot 2008 schrijver van twee boeken over de Joodse gemeenschap in Oud-Beijerland. Het eerste boek ‘De Joodse gemeenschap van Oud-Beijerland’ schreef zij samen met haar vader. In 1987 werd het boek opnieuw uitgegeven en zette zij haar onderzoek voort. Zij was verantwoordelijk voor het onderzoek naar de Joodse gemeenschap in haar woonplaats. Verder onderzocht zij diverse Joodse begraafplaatsen, vertaalde Hebreeuwse teksten op grafstenen en achterhaalde zij het besnijdenisregister van Salomon Frank. In 2008 verscheen haar boek ‘Het Joodse verleden van Oud-Beijerland’. Ook geeft zij met enige regelmaat lezingen door het land
 • van 1997 tot heden promotor, actief lid en (vanaf 2009) bestuurslid van de Historische Vereniging Oud-Beijerland. Zij verzorgt diverse rondleidingen door Oud-Beijerland en omstreken
 • van 2009 tot heden beheerder van het historisch informatiepunt van de Historische Vereniging Oud-Beijerland in de Algemene Bibliotheek. Mevrouw Van den Berg is verantwoordelijk voor het inventariseren en archiveren en maakt bezoekers wegwijs in het archief tijdens spreekuren
 • vrijwilliger voor het wijkteam ‘Oosterse Gorzen’ van de Protestantse Gemeente Oud-Beijerland ter ondersteuning van het kerkelijke werk. Daarnaast is zij actief betrokken bij (kopiëren en inbinden van) het kerkblad ‘De Deurpost’
 • vrijwilliger bij het Nederlands Israëlische kerkgenootschap en de stichting Akevoth (sporen) voor het ‘Stenenarchief’. Decoranda speelde een grote rol bij het digitaliseren van de gegevens van diverse Joodse begraafplaatsen
 • vrijwilliger (circa veertien jaar) bij en voor de scoutinggroep Oud-Beijerland
Kortom: mevrouw Van den Berg ontplooide en ontplooit al sinds 1968 (bestuurlijke) activiteiten voor de samenleving op het terrein van heemkunde, kerkelijk leven, bibliotheek en voor de lokale Joodse gemeenschap en is dus ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd’. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van haar activiteiten is zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.De heer A. den Boer

De heer A. (Alex) den Boer (59) is geen onbekende in Oud-Beijerland. Al vele jaren neemt hij vrijwel wekelijks plaats op de orgelbank in de Hervormde Dorpskerk. Daarnaast is hij in het dagelijks leven beheerder van kerkelijk centrum ‘Maranatha’.
 • van 1974 tot heden hoofdorganist van de Nederlands Hervormde Gemeente (Dorpskerk) in Oud-Beijerland. Vrijwel wekelijks bespeelt hij het orgel tijdens de zondagse kerkdiensten. Ook is hij de muzikale begeleider tijdens rouw- en trouwdiensten
 • van 1982 tot 2010 oprichter en lid van de orgelcommissie ‘Concertklanken uit de Dorpskerk van Oud-Beijerland’. Deze commissie ‘contracteert’ jaarlijks een aantal bekende en minder bekende Nederlandse organisten voor het verzorgen van orgelconcerten
Vanwege zijn (bestuurlijke) activiteiten op het gebied van de orgelmuziek wordt de heer Den Boer gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen’. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

De heer J. Both

De heer J. (Jan) Both (66) ontplooide/ontplooit al vele jaren de volgende activiteiten voor voetbalvereniging SHO en verzorgingshuis De Open Waard van de stichting Alerimus:
 • van 1964 tot heden vrijwilliger bij de Oud-Beijerlandse voetbalvereniging SHO. Hij was en is inzetbaar in de kantine, bij grote toernooien/acties (waaronder die van het Nederlandse Rode Kruis en het brandwondencentrum) en bouwactiviteiten op en/of veranderingen aan het complex. Ook is hij benoemd tot lid van verdienste van SHO
 • van 1976 tot medio 2009 bestuurslid (eerst secretaris en later voorzitter) van de Supportersvereniging van SHO. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestuurslidmaatschap werd decorandus benoemd tot erelid van de supportersvereniging
 • van 1984 tot 1992 organisator van diverse activiteiten voor het personeel en de bewoners van verzorgingshuis De Open Waard van de stichting Alerimus. De heer Both was ook verantwoordelijk voor de oprichting van de personeelsvereniging van De Open Waard. Deze activiteiten verrichtte hij op vrijwillige basis naast zijn hoofdfunctie als medewerker technische dienst bij dit verzorgingshuis vanaf 1984.
Decorandus is dus al sinds 1964 als vrijwilliger (bestuurlijk) actief op het terrein van (voetbal)sport en zorg en voldoet dus aan het criterium ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen’. De heer Both is daarom benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H. Bunjes

De heer H.(Henk) Bunjes (69) werkte tot aan zijn pensioen bij de corporatie General Aniline & Film. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij sinds 1988 de volgende activiteiten voor de vereniging Hoeksche Waards Landschap:
 • van 1988 tot heden medeoprichter en coördinator van de vlinder- en libellenwerkgroep. Ook verzorgt decorandus natuureducatie, onder meer door het organiseren van leerexcursies
 • van 1995 tot heden coördinator en onderhouder van het documentatiecentrum van natuurbezoekerscentrum Klein Profijt
 • van 2000 tot heden vrijwilliger voor de bar van Klein Profijt
 • van 2005 tot heden lid van de knotploeg ‘Krasse knarren’ voor het onderhoud van de knotwilgen
Vanwege zijn vrijwillige activiteiten op onder meer het terrein van natuurbeheer en natuureducatie is de heer Bunjes benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw E.C. van Gemeren

Mevrouw E.C. (Els) van Gemeren – Elfering (61) is niet bepaald iemand die vrijwilligerswerk op cultuur, onderwijs, welzijn en sport terrein schuwt. Daarvan getuigt het overzicht van de activiteiten die zij ontplooide/ontplooit:
 • van 1969 tot 1972 bestuurslid en in 1972 redacteur van het clubblad van muziekvereniging ‘De Bazuin’ in Oud-Beijerland. Daarnaast gaf decoranda instructies aan de majorettes. Op dit moment is zij lid van het Comité van Aanbeveling van de Club van 50
 • van 1985 tot heden 2e secretaris van de stichting Vrienden van de Marinierskapel
 • van 1997 tot 2004 actief (bestuurs)lid van de Historische Vereniging Oud-Beijerland. Ook was zij schrijver/samensteller van het clubblad
 • van 2006 tot heden bestuurslid van Stichting ‘het Oude Raadhuis’ en participeerde zij in verschillende commissies, zoals de commissie Monumentendag en de commissie Toekomstvisie
 • van 1978 tot 1982 bestuurslid, administrateur en organisator bij peuterspeelzaal Het Drempeltje
 • van 1982 tot 1987 voorlees- en handenarbeidmoeder van een basisschool
 • van 1990 tot heden organisator van de 5-jaarlijkse reünie van de LHMS School in Klaaswaal
 • organisator van diverse collectes
 • van 1990 tot 2005 vrijwilliger bij zorgcentra Sabina en De Open Waard
 • van 1990 tot heden vrijwilliger bij de Zonnebloem
 • van 2007 tot 2009 vrijwilliger bij watersportvereniging Het Spui
 • van 2008 tot heden verhalenverteller bij de Culturele kring Hoeksche Waard
Gelet op haar langdurige inzet op diverse maatschappelijke terreinen (cultuur, onderwijs, welzijn en sport) geldt decoranda als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd’. Gelet op de aard, duur en uitstraling en betekenis van haar activiteiten, is mevrouw Van Gemeren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer L. Hoogvliet

De heer L.K. (Rens) Hoogvliet (66) verricht(te) al vele decennia vrijwilligerswerk op het terrein van atletiek, zoals:
 • van 1961 tot 2010 vrijwilliger op het terrein van atletiek. In 1961 werd hij wedstrijdsecretaris van Atletiekvereniging Tenaco. Van deze vereniging was hij ook een aantal jaren voorzitter. Van 1969 tot 2010 was decorandus trainer bij CAV Energie in Barendrecht. Bij de Rotterdam Marathon verrichtte hij tien jaar hand- en spandiensten
 • van 1982 tot heden lid van de taakgroep Wegatletiek van de Oud-Beijerlandse atletiekvereniging Spirit. Deze werkgroep organiseert tien wedstrijden en een aantal recreatieve loopevenementen per jaar. Hij vergadert, zet het parcours uit en ‘speakert’ bij de aankomst. Sinds 2008 is de heer Hoogvliet lid van de werkgroep facilitair van Spirit. Hij onderhoudt het gebouw en het terrein.
  In 2004 benoemde de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) hem tot Lid van Verdienste.
Decorandus is dus al sinds 1961 als vrijwilliger (bestuurlijk) actief op het terrein van atletiek en voldoet dus aan het criterium ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen’. De heer Hoogvliet is daarom benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Mevrouw H.M. Manschot

Mevrouw H.M. (Rika) Manschot (75) was van 1986 tot haar pensionering in 200 werkzaam als pastoraal medewerker in de Hervormde wijkgemeenten Bethlehemkerk en Oude Kerk en daarna in de nieuw gevormde Hervormde wijkgemeente Charlois.
Aanvankelijk betroffen haar werkzaamheden de pastorale zorg aan bejaarde gemeenteleden in Zoomwijck en later het pastoraat in Zoomwijck als geheel (vanaf 2000 in SOW - verband). Sinds 2000 zette mevrouw Manschot haar werkzaamheden als pastoraal werker voor wijkgemeente Rotterdam – Charlois onbezoldigd voort.
Daarnaast ontplooide/ontplooit zij diverse, al dan niet aan haar voormalige hoofdfunctie gerelateerde, activiteiten, zoals:
 • van 1969 tot heden vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. Sinds 1969 geeft zij mede leiding aan de kinderkerk (3 – 11 jaar). Later werd zij ook voorganger in de jeugdkerk (12 – 14 jaar). Zij verleent onder meer medewerking aan het COG (Contact Oudere Gemeenteleden) en geeft leiding aan de Goeiemorgenkring (maandelijkse themaochtend). Ook zette decoranda zich in voor het project ‘Jaar met de Bijbel’. Zij organiseerde onder meer groothuisbezoeken, een gemeentezondag annex gemeenteweek met cabaret, een Bijbeltentoonstelling en een creatieve avond
 • van eind jaren ’60 tot heden vrijwilliger bij kerkelijke contacten tussen Nederland en de toenmalige DDR. Van 1985 tot heden is zij secretaris-penningmeester van de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland - Duitsland. Mevrouw Manschot heeft zich ingezet voor de kerkelijke contacten tussen Nederland en de toenmalige DDR en later tussen Nederland en Duitsland. Aanvankelijk ging het om de Nederlandse deelname aan de Berliner Bibelwochen, waar Oost- en West Duitse en Nederlandse christenen elkaar ontmoetten. Toen er in 1973 contacten tussen kerkelijke gemeenten in Nederland en de DDR ontstonden, verrichtte zij ondersteunende en secretariële werkzaamheden.
Kortom: mevrouw Manschot is al sinds ‘mensenheugenis’ actief op kerkelijk gebied, niet alleen nationaal maar ook internationaal. Ook bleef zij zich na haar pensionering onbezoldigd inzetten als pastoraal werker. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van haar totale maatschappelijke verdiensten is zij daarom benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

De heer A. Strik

De heer A. (Arie) Strik (76) steekt al vanaf 1970 de handen uit de mouwen op het gebied van sport, werknemersbelangen, wonen en ouderenwelzijn. Hij ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
 • van 1970 tot 1980 jeugdbegeleider bij de Oud-Beijerlandse voetbalvereniging OSV
 • van 1976 tot 2000 kaderlid van Industriebond FNV. De laatste vier jaar was hij afdelingsvoorzitter en gedurende zeven jaar was hij afgevaardigde van de afdeling in de districtsraad
 • van 1992 tot 1999 algemeen bestuurslid van voetbalvereniging OSV
 • van 1998 tot 2001 lid van de bewonersraad van de toenmalige woningbouwvereniging Volksbelang (nu HW wonen)
 • van 2000 tot heden 2e secretaris en sinds 2006 2e voorzitter van de Huurdersvereniging Oud-Beijerland. Ook is decorandus plaatsvervangend lid van het platform (gevormd door de gezamenlijke Hoeksche Waardse huurdersverenigingen) dat de belangen van de huurders vertegenwoordigt naar HW wonen
 • van 2002 tot heden bestuurslid (sinds 2004 voorzitter) en ledenadministrateur van de ANBO, afdeling Oud-Beijerland. De heer Strik brengt de periodieke nieuwsbrief rond en vertegenwoordigt de afdeling in regionale en gewestelijke overleggen en bij de stichting Welzijn Ouderen Oud-Beijerland en de samenwerkende Ouderenbonden
 • van 2010 tot heden bestuurslid van stichting Welzijn Ouderen Oud-Beijerland
Gelet op de aard, duur, betekenis en uitstraling van zijn verdiensten voor de lokale samenleving is de heer Strik benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer C.Q. Wisse

De heer C.Q. (Kees) Wisse (65) ontplooide/ontplooit naast zijn baan als docent al vele jaren een groot aantal activiteiten. Een overzicht…
 • van 1963 tot 1967 leider van een jongensclub in Kapelle
 • van 1971 tot 1975 lid van de jeugdraad van de Pauluskerk in Leerdam
 • van 1976 tot heden lid van de werkgroep DDR contacten
 • van 1976 tot 1981 vrijwilliger bij de basiscatechisatie van de Oud-Beijerlandse Ontmoetingskerk/Thomaskerk
 • van 1977 tot 1990 leider van gesprekskringen van de Ontmoetingskerk
 • van 1979 tot 1985 ouderling Vorming en Toerusting bij de Ontmoetingskerk
 • van 1982 tot 1987 voorzitter van de kerkenraad van de Ontmoetingskerk
 • van 1986 tot 1988 pleegouder
 • van 1990 tot 1996 stagiair bij de Buitenwacht in Dordrecht
 • van 1998 tot heden voorzitter van de Raad van Kerken
 • van 2000 tot heden lid van de cantorij van de protestantse gemeente Oud-Beijerland ‘De Open Hof'
 • van 2003 tot 2009 voorganger tijdens diensten in Zuidwester
 • van 2006 tot heden secretaris van stichting Vluchtelingen in Nood in de Hoeksche Waard
 • van 2007 tot heden voorganger in Vesperdiensten
 • van 2008 tot heden ICT-beheerder van Natuurmonumenten (beheerseenheid Tiengemeten
 • van 2009 tot heden gids en secretaris van de jeugdgroep van Natuurmonumenten (beheerseenheid Tiengemeten)
 • verder is decorandus voorzitter van de Seniorenraad, lid van de werkgroep Vluchtelingenwerk Regionale Kerken Hoeksche Waard en lid van de werkgroep Internationale Contacten van de Protestantse Gemeente Oud-Beijerland
Vanwege de vele (bestuurlijke) activiteiten sinds 1963 op onder meer het gebied van jeugdwelzijn, kerkelijk leven, pleegzorg, vluchtelingenwerk en natuurbeheer is de heer Wisse benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer W. de Wijze

De heer W. (Wim) de Wijze (63) verricht al vele jaren decennia vrijwilligerswerk op het terrein van atletiek, zoals:
 • van 1982 tot heden vrijwilliger/technisch specialist bij de Oud-Beijerlandse atletiekvereniging Spirit. In deze functie onderhield hij het voormalige clubgebouw van Spirit aan de Sportlaan en sinds 1998 onderhoudt decorandus het huidige clubgebouw op het sportcomplex Kikkershoek en is hij aangesteld als coördinator facilitaire zaken
 • Van 1995 tot heden hoofdtrainer/coördinator bij atletiekvereniging Spirit
Decorandus maakt zich sinds 1982 verdienstelijk voor de atletiek in Oud-Beijerland en is daarom benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Klik hier voor meer foto´s