Lintjesregen 2010'LINTJES(REGEN) IN OUD-BEIJERLAND'


"Het heeft Hare Majesteit behaagd…". Tot vijf keer toe klinken deze woorden op donderdag 29 april 2010 in het gemeentehuis van Oud-Beijerland tijdens de traditionele 'lintjesregen' ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Beatrix. Vijf inwoners van Oud-Beijerland gaan vanaf deze dag gedecoreerd en als Lid in de Orde van Oranje-Nassau door het leven, namelijk de heer A. Stolk, de heer L.B. van der Heiden, de heer W. in ’t Veld, de heer P. Schipper en de heer J.C. Drooger. De decorandi hebben twee zaken gemeen: het zijn allen mannen en ze wonen (toevallig) allemaal in hetzelfde postcodegebied. Een grotere tegenstelling met vorig jaar is dan ook niet denkbaar, want in 2009 waren het alleen maar vrouwen die een onderscheiding ontvingen.
Tijdens een bijeenkomst in de Burgerzaal in het gemeentehuis op donderdag 29 april a.s. om 10.00 uur reikt burgemeester K. Tigelaar de bijbehorende versierselen uit en zet deze, ongetwijfeld aangenaam verraste, inwoners in het Oranjezonnetje.

De heer A(drianus) Stolk (60) verdient zijn dagelijks brood bij Boekhandel Edel BV. Maar dat verhindert hem niet om zich ook op het gebied van de zorg, kerkelijk en muzikaal verdienstelijk te maken. Op 30 december 2009 vierde hij zelfs zijn vijftig jarig lidmaatschap van de Oud-Beijerlandse christelijke muziekvereniging ‘De Bazuin’. In de achterliggende decennia ontplooide/ontplooit decorandus de volgende activiteiten:

• van 1972 tot 1978 penningmeester van de Koninklijke erkende christelijke muziekvereniging ‘De Bazuin’;
• van 1982 tot 2008 actief binnen de Christelijk Gereformeerde kerk (Gedachteniskerk) in Oud-Beijerland. In deze periode was hij onder meer diaken, diaken/scriba en (tot heden) archivaris;
• van 1982 tot 1992 penningmeester van ‘De Bazuin’;
• van 1987 tot 1996 penningmeester van de interkerkelijke stichting voor Gezins- en Bejaardenverzorging Oud-Beijerland.

Kortom: de heer Stolk is “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

* * * * * * *

De heer L(ourens) B(astiaan) van der Heiden (74) is geen onbekende in Oud-Beijerland. Vele jaren had hij namelijk een drogisterij aan de Molendijk. Daarna ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten:

• van 1987 tot heden lid van de kerkenraad (eerst als diaken van de Hervormde Dorpskerk, later ouderling van de Hersteld Hervormde Gemeente in Oud-Beijerland). Al vele jaren verzorgt decorandus de distributie van de kerkbode. Daarnaast organiseert hij ook het vervoer van bejaarden naar en van de ouderenmiddagen;
• van 1997 tot heden vrijwilliger bij de stichting Sabina van Egmont. Zijn werkzaamheden bestaan onder meer uit het bezorgen van maaltijden bij cliënten thuis in Oud-Beijerland en omstreken en het helpen in het restaurant.

Vanwege zijn (bestuurlijke) activiteiten op het gebied van kerkelijk leven en welzijn, wordt de heer Van der Heiden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

* * * * * * *

De heer W(ulf) in ’t Veld (73) ontplooide/ontplooit sinds 1980 de volgende activiteiten voor de wijkvereniging Oosterse Gorzen:

• van 1980 tot heden lid van diverse werkgroepen, zoals de werkgroepen klaverjassen, darten, boutavond en veiling. Decorandus is ook verantwoordelijk voor de verhuur van het wijkgebouw en is daarnaast nog lid van de barcommissie, maakt het wijkgebouw schoon en draagt als penningmeester de zorg voor de financiën.

Decorandus is dus al sinds 1980 als vrijwilliger (bestuurlijk) actief op het gebied van buurtwelzijn en voldoet dus aan het criterium “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen”. De heer In ’t Veld is daarom benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

* * * * * * *

De heer P(ieter) Schipper (52) werkt bij Dieleman en Schipper Accountants in Sliedrecht. Naast zijn dagelijkse (financiële) functie ontplooide/ontplooit hij sinds 1984 de volgende activiteiten:

• van 1984 tot heden actief lid van de Oud-Beijerlandse hengelaarvereniging ‘Ons Genoegen’. Ruim zestien jaar gaf hij leiding aan het jeugdvissen. Ook is hij medeverantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdviswedstrijden en penningmeester van de Concourscommissie;
• van 1991 tot 2009 bestuurslid en (vanaf 2006) secretaris van de Kiesvereniging van de SGP in Oud-Beijerland en actief lid van de Ledenwerfcommissie;
• van 1992 tot 1999 en van 2003 tot heden lid van het bestuur van de reformatorische basisschool Eben-Haëzer in Oud-Beijerland, waarvan een tijd 1e en 2e penningmeester.

Vanwege zijn (bestuurlijke) activiteiten op onder meer het terrein van politiek en onderwijs en zijn verdiensten voor de samenleving is de heer Schipper benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

* * * * * * *

De heer J(an) C(ornelis) Drooger (53) is bepaald niet iemand die vrijwilligerswerk op politiek en maatschappelijk terrein schuwde. Naast zijn baan bij Mars Food Europe C.V. in Oud-Beijerland ontplooide/ontplooit hij volgende activiteiten:

• van 1986 tot 1992 actief lid van de schaduwfractie van de SGP in Oud-Beijerland;
• van 1989 tot heden bestuurslid van de SGP-kiesvereniging. Diverse jaren was hij 1e en daarna 2e secretaris. Ook was hij onder meer lid van de Ledenwerfcommissie en de commissie Vitalisering;
• van 1992 tot 1998 raadslid voor de SGP in Oud-Beijerland;
• van 1995 tot heden bestuurslid en (vanaf 2006) tweede voorzitter van het bestuur van de reformatorische basisschool Eben-Haëzer in Oud-Beijerland. Daarnaast was de heer Drooger ook nog voorzitter van diverse bouwcommissies en de onderhoudscommissie. Verder is decorandus actief lid van de benoemingscommissie.

Gelet op zijn langdurige inzet op diverse maatschappelijke terreinen (politiek en onderwijs) geldt decorandus als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur en uitstraling en betekenis van zijn activiteiten, is de heer Drooger benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

* * * * * * *

Klik hier voor meer foto´s