Lintjesregen 2009'LINTJES(REGEN) IN OUD-BEIJERLAND'

Dit jaar heeft de jaarlijkse ‘lintjesregen’ in Oud-Beijerland ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Beatrix een wel heel bijzonder karakter. En dat komt niet alleen door het aantal decorandi (op woensdag 29 april zullen maar liefst negen keer de woorden "Het heeft hare majesteit behaagd…" klinken in het gemeentehuis). Het meest opvallende is wel dat het allemaal vrouwen zijn én dat allen - in meer of mindere mate - een directe relatie hebben met en betrokken zijn bij het vrijwilligerswerk.
Zoals gezegd, gaan negen inwoners van Oud-Beijerland vanaf deze dag gedecoreerd en als Lid in de Orde van Oranje-Nassau door het leven, namelijk mevrouw C.A. Bekker – Kolf, mevrouw J.N. Vermeij – Loggers, mevrouw L.C.W. Schoolmeester – van den Berge, mevrouw M. van Bennekom – Wervers, mevrouw H.P. Schop, mevrouw N.A.S. Booman – Bermon,  mevrouw J. Weeda – van Willegen, mevrouw J. van Zijderveld – Godthelp en mevrouw J.P. van Oosterom – van Soelen. Tijdens een bijeenkomst in de Burgerzaal in het gemeentehuis op woensdag 29 april a.s. om 10.00 uur reikt burgemeester Klaas Tigelaar de bijbehorende versierselen uit en zet deze, ongetwijfeld aangenaam verraste, inwoners in het oranje-zonnetje.
 
 • mevrouw C.A. Bekker – Kolf (73 jaar) steekt al vanaf 1975 haar handen uit de mouwen als vrijwilliger bij de protestants-christelijke woonzorgorganisatie ‘Sabina van Egmont’ (locatie De Egmontshof). Zij bezoekt lichamelijk zieke en dementerende bewoners van het huis, schenkt koffie en thee en rijdt wekelijks langs met een mobiel winkeltje. Verder zoekt zij tweedehandskleding uit, sorteert en verkoopt deze in een kraam tijdens de bazaar.
 Kortom: mevrouw Bekker is “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van haar activiteiten is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

* * * * * * *
 • mevrouw J. N. Vermeij – Loggers (60 jaar) was tot 2007 werkzaam als verloskundige. Daarna ontplooide/ontplooit zij de volgende activiteiten:
 
 • van 1974 tot 1976 medeoprichter en secretaris van de peuterspeelzaal in Schoonoord;
 • van 1976 tot 1980 lid van de oudercommissie van de openbare kleuterschool ’t Ooievaarsnest in Strijen;
 • van 1976 tot 1980 bestuurslid van de PvdA;
 • van 1976 tot 1980 initiatiefnemer tot het oprichten van “Rooie Vrouwen” in Strijen;
 • van 1976 tot 1980 secretaris van de peuterspeelzaal OllekeBolleke in Strijen;
 • van 1939 tot 2008 bestuurslid en voorzitter van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Nederlandse Protestanten Bond (daarnaast ook actief als hulpkoster);
 • van 1998 tot heden afgevaardigde naar het regionaal overleg Nederlandse Protestanten Bond, regio Rijnmond;
 • van 2004 tot 2005 bestuurslid van de regionale Kring KNOV (de landelijke beroepsvereniging van verloskundigen).
 •  
  Vanwege haar (bestuurlijke) activiteiten op het gebied van onderwijs, politiek, emancipatie, kerkelijk leven en zorg, wordt mevrouw Vermeij gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van haar activiteiten is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
   
  * * * * * * *
   
  • mevrouw L.C.W. Schoolmeester – van den Berge (64 jaar) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten voor woonzorgorganisatie ‘Sabina van Egmont’:
   
 • van 1975 tot heden vrijwilliger betrokken bij de uitzendingen van Stichting Radio en Televisie Oud-Beijerland. Van 1975 tot 1995 bezocht zij bewoners om te vragen naar verzoekplaten voor de uitzendingen. Tot op heden verricht zij hand- en spandiensten voor de omroep, zoals rondbrengen van de post en helpen bij het maken van reportages;
 • van 1982 tot heden vrijwilliger bij kerkdiensten. Zij begeleidt bewoners naar kerkdiensten op zondagmiddag en is contactpersoon voor de groep vrijwilligers. Mevrouw Schoolmeester maakt de roosters voor de vrijwilligers en organisten. Daarnaast helpt zij op dinsdagmiddag als gastvrouw in Het Trefpunt bij het schenken van koffie en thee en is zij betrokken bij activiteiten als wandelen, avondvierdaagse en koffiedrinken;
 • van 1985 tot heden vrijwilliger bij één van de psychogeriatrische afdelingen. Zij helpt daar met het ontbijt en bij de warme maaltijden. Vanwege haar betrokkenheid bij het wel en wee van de dementerende bewoners staat zij altijd klaar om te helpen bij allerlei activiteiten (familiedag, spelletjes en wandelen met bewoners).
 •  
  Decoranda is al van 1975 als vrijwilliger actief op het gebied van welzijn en zorg voor de lokale samenleving en voldoet dus aan het criterium “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen”. Mevrouw Schoolmeester is daarom benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
   
  * * * * * * *
   
  • mevrouw M. van Bennekom – Wervers (78 jaar) ontplooide/ontplooit sinds 1974 de volgende activiteiten:
   
 • van 1974 tot 1999 was zij vrijwilliger bij voetbalvereniging SHO. Decoranda verrichtte schoonmaakwerkzaamheden, hielp in de keuken en was actief in het jeugdwerk;
 • van 1974 tot heden vrijwilliger bij De Egmontshof. Zij neemt deel aan de gespreksgroep voor dementerende bewoners. Daarnaast helpt zij bewoners met eten, schenkt koffie en begeleidt bewoners bij diverse kleine activiteiten. Jaarlijks helpt zij bij de bazaar. Samen met haar echtgenoot richtte zij een privéclub op om fondsen te werven voor bewoners van het verpleeghuis. Van de eerste opbrengsten werden tv’s gekocht voor diverse afdelingen. In 1977 werd de ‘club’ ondergebracht bij de Stichting ‘Vrienden van De Egmontshof’. Daarna haalden beiden vele jaren de contributie opgehaald voor de stichting en zo kon in 1982 de eerste rolstoelbus worden aangeschaft;
 • van 1997 tot 2002 vrijwilliger bij voetbalvereniging OSV. Ook bij deze voetbalvereniging verrichtte zij schoonmaakwerkzaamheden, hielp in de keuken en was actief in het jeugdwerk.
 •  
  Vanwege de aard, duur, uitstraling en betekenis van haar verdiensten voor de samenleving, in het bijzonder op het gebied van welzijn, is mevrouw Van Bennekom benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
   
  * * * * * * *
  • mevrouw H.P. Schop (50 jaar) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
   
 • van 1975 tot heden vrijwilliger bij verpleeghuis De Egmontshof. Zij heeft zich in al die jaren ingezet voor lichamelijk zieke en dementerende bewoners. Ook tijdens de jaarlijkse bazaar laat decoranda zich niet ontbetuigd en is zij actief met de verkoop van eigen producten waarvan de opbrengst ten goede komt aan de bewoners. Verder verzorgt zij de bingo, koffieavonden voor bewoners en is op afroep beschikbaar om te adviseren bij ontspanningsactiviteiten zoals zangavonden et cetera;
 • al vele jaren collecteert mevrouw Schop voor het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Oud-Beijerland. Sinds kort is zij ook actief met de verkoop van zelfgemaakte kaarten voor dit goede doel;
 • van 1993 tot heden is zij vrijwilliger bij Woord en Daad (een organisatie die vanuit Bijbels perspectief armoede wil bestrijden in Afrika, Azië en Midden-Amerika), afdeling Oud-Beijerland. Zij houdt zich onder meer bezig met het prijzen en verkopen van goederen vanuit een centraal depot.
 •  
  Ook mevrouw Schop is iemand die zich al geruime tijd voor de (lokale) samenleving heeft ingespannen en is daarom vanwege haar totale verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
   
  * * * * * * *
   
  • mevrouw N.A.S. Booman – Bermon (60 jaar) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
   • van 1991 tot heden vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Zij helpt onder meer bij de organisatie en uitvoering van de landelijke en regionale Zonnebloemvakantieweken voor gehandicapten en daarnaast legt zij ook bezoeken af;
   • van 2005 tot heden, via de plaatselijke Zonnebloemafdeling, vrijwilliger bij woonzorgorganisatie Sabina van Egmont. Hier verricht zij bezoekwerk, begeleidt gehandicapten en verleent hulp bij evenementen;
   • van 1996 tot 2006 vrijwilliger bij de Stichting Alerimus (locatie De Open Waard). Zij hielp in het restaurant en in de bediening;
   • van 2002 tot heden vrijwilliger bij de Stichting MEE Zuid-Holland Zuid, afdeling Hoeksche Waard. Deze stichting biedt ondersteuning bij het leven met een beperking;
   • van 2002 tot heden vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Oud-Beijerland.
   
  Gelet op de activiteiten die mevrouw Booman vele jaren verricht(te) op het gebied van welzijn en zorg voor de lokale samenleving gemeentepolitiek, zorg en welzijn die ten goede komen aan de (lokale) samenleving en vanwege de aard, duur, intensiteit en betekenis, is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
   
  * * * * * * *
   
  • mevrouw J. Weeda – van Willegen (78 jaar) heeft vanaf 1974 haar ‘sporen’ op kerkelijk en maatschappelijk gebied. Zij ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
   
 • van 1974 tot 2004 lid van het kerkenberaad van Oud-Beijerland. Decoranda was eerst actief lid in de oecumenische gesprekskring en daaruit voortvloeiend in de voorbereiding en uitvoering van de oecumenische vespervieringen;
 • van 1975 tot heden vrijwilliger bij verpleeghuis De Egmontshof. Zij helpt gehandicapte en dementerende bewoners en begeleidt hen tijdens diverse ontspanningsactiviteiten (bingo, filmmiddag, optredens artiesten et cetera). Daarnaast verrichtte zij bezigheidsactiviteiten met de bewoners, zoals breien en bloemschikken. Vele jaren begeleidde zij iedere zondagmiddag bewoners naar de kerk;
 • van 1991 tot heden bezorgt zij maandelijks het blad van de Protestants Christelijke Ouderen Bond.
 •  
  Voor haar activiteiten sinds 1974 op het gebied van kerkelijk leven en welzijn, die ten goede komen aan de lokale samenleving, is mevrouw Weeda benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
   
  * * * * * * *
   
  • mevrouw J. van Zijderveld – Godthelp (67 jaar) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
   
 • van 1974 tot 2007 vrijwilliger bij de afdeling Oud-Beijerland van het Nederlandse Rode Kruis;
 • van 1975 tot heden vrijwilliger bij verpleeghuis De Egmontshof. Zij verricht(te) diverse activiteiten op de psychogeriatrische afdeling (helpt bewoners tijdens het ontbijt, schenkt koffie, voert gesprekken, assisteert bij kleine activiteiten, begeleidt bewoners tijdens uitstapjes en assisteert bij familiedagen van de afdeling). Ook helpt zij bij de jaarlijkse bazaar in het verpleeghuis;
 • van 1996 tot 2002 tweede voorzitter en van 2003 tot 2009 lid van de attentiecommissie/bestuurslid van de afdeling Oud-Beijerland van Passage (de vroegere Nederlandse Christen Vrouwen Bond). 
 •  
  Gelet op haar langdurige inzet op diverse maatschappelijke terreinen geldt decoranda als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur en uitstraling, vooral op het terrein van zorg en welzijn, is mevrouw Van Zijderveld benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
   
  * * * * * * *
   
  • mevrouw J.P. van Oosterom – van Soelen (76 jaar) is bepaald niet iemand die het vrijwilligerswerk schuwde. Dat blijkt wel uit haar ‘staat van dienst’. Zij heeft in de afgelopen decennia vele activiteiten ontplooid en maatschappelijke functies vervuld.
   
 • van 1965 tot heden vrijwilliger (van 1983 tot 1989 secretaris) bij Passage, afdeling Oud-Beijerland;
 • van 1975 tot heden vrijwilliger bij verpleeghuis De Egmontshof. Zij helpt bij spelmiddagen op de fysiotherapieafdeling, rijdt wekelijks langs met een mobiel winkeltje, begeleidt bewoners naar het ziekenhuis en tijdens uitstapjes. Ook is zij contactpersoon voor de vrijwilligers die helpen tijdens de ontspanningsactiviteiten;
 • van 1977 tot heden vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente in Oud-Beijerland. Zij was tot 1995 redactielid van het kerkblad en vanaf 1991 is zij ouderling. Tot op heden is mevrouw Van Oosterom actief in het pastoraat dan wel als ouderling, pastoraal bezoeker of contactpersoon;
 • van 1983 tot heden collectant van het Astma Fonds;
 • van 1989 tot heden organisator van de collecte voor het Nationaal Epilepsie Fonds in Oud-Beijerland. Onder haar verantwoording vallen acht wijkhoofden en honderdtwintig collectanten;
 • van 1993 tot heden vrijwilliger bij Unicef. Zij was secretaris en benaderde bedrijven; nu is zij actief als bedrijfscoördinator, lid van het coördinatieteam en verkoper van kaarten en andere Unicef-artikelen.
 •  
  Kortom: een indrukwekkende lijst én een even indrukwekkende periode! Voor de (bestuurlijke) activiteiten die mevrouw Van Oosterom heeft ontplooid en ontplooit voor de samenleving op het terrein van emancipatie, zorg, kerkelijk leven en ontwikkelingssamenwerking is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
  Klik hier voor meer foto´s