Lintjesregen 2008'LINTJES(REGEN) IN OUD-BEIJERLAND'

"Het heeft hare majesteit behaagd�". Tot twee keer toe zullen deze woorden op vrijdag 25 april 2008 klinken in het Gemeentehuis van Oud-Beijerland tijdens de traditionele 'lintjesregen' ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Beatrix. Twee inwoners van Oud-Beijerland gaan vanaf deze dag gedecoreerd door het leven, namelijk de heer B. Bekker en mevrouw M. Kool (Lid in de Orde van Oranje-Nassau).
Tijdens een bijeenkomst in de trouw- en raadzaal in het Gemeentehuis op vrijdag 25 april a.s. om 10.00 uur reikt burgemeester K. Tigelaar de bijbehorende versierselen uit en zet deze, ongetwijfeld aangenaam verraste, inwoners in het oranje-zonnetje.

De heer B. Bekker is 75 jaar maar nog heel actief. Hij ontplooide en ontplooit de volgende activiteiten:

Thomaskerk
In de periode van 1960 tot 1980 was de heer Bekker lid van de zending- en evangelisatiecommissie en organiseerde diverse activiteiten. Verder was decorandus enkele jaren jeugdouderling, preeklezer, voorzitter van de cantorij en medeoprichter van de eerste kerstnachtdienst;

Volleybalvereniging DVO
Eind jaren tachtig was de heer Bekker penningmeester van de Oud-Beijerlandse volleybalvereniging DVO en jeugdtrainer. In de hoedanigheid van coach en leider gaf hij wekelijks een training; ook speelde hij wedstrijden met de spelers;

Overige activiteiten
Van 1967 tot 1969 was decorandus voorzitter van zangvereniging Korach en van 1970 tot 1973 vervulde hij de rol van toezichthouder bij de jongerensoos Fire. Van 1987 tot heden zet de heer Bekker zich in als vrijwilliger bij �Tafeltje-dek-je� voor het rondbrengen van maaltijden. Vanaf 2000 is Bekker bestuurslid van de Protestants Christelijke Ouderen Bond; in deze functie maakt hij de nieuwsbrief, woont vergaderingen bij en denkt mee over programma-avonden en �middagen. Van 2002 tot heden is decorandus ook bestuurslid van de cli�ntenraad van verpleeghuis �De Egmontshof�.

Kortom: de heer Bekker heeft zich sinds 1960 ingezet op het gebied van kerkelijk leven, volleybalsport, cultuur, welzijn, zorg en ouderenbelangenbehartiging. Decorandus is daarom �iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen�. Gelet op de duur, aard, betekenis en uitstraling van zijn totale bijzondere verdiensten voor de samenleving is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

* * * * * * *

Mevrouw M. Kool (63 jaar) is sinds 1998 actief op het gebied van pleegzorg.

Pleegouder
Mevrouw Kool is sinds 1998 pleegouder voor het Centrum voor de Pleegzorg gevestigd in Rotterdam. Zij biedt (met haar partner) crisisopvang en vangt met baby�s op, vaak direct na de geboorte, van ouders die ui de ouderlijke macht zijn ontzet vanwege drugsgebruik of omdat zij geen vaste woon- of verblijfplaats hebben �n van alleenstaande (verslaafde) tienermoeders. Decoranda heeft tot op heden acht jonge kinderen, voor kortere of langere tijd, opgevangen, verzorgd en opgevoed. De gemiddelde duur van de opvang is acht maanden per kind.

Vertrouwen
Mevrouw Kool heeft het vermogen om kinderen, die een moeilijke start in hun leven maken (drugsverslaafd geboren, mishandeld, gehandicapt) het vertrouwen terug te geven in volwassenen. Hierdoor kunnen ze zich binnen hun mogelijkheden positief ontwikkelen.
De praktijk wijst uit dat door de inzet van decoranda uiteindelijk de baby�s als rustige, goed gehechte kinderen konden worden overgedragen aan de toekomstige, vaste pleeggezinnen. Opmerkelijk is ook dat mevrouw Kool jarenlang een goede band onderhoudt met de gezinnen van pleegkinderen, waardoor de stabiliteit en rust ook na de overdracht gehandhaafd blijft.

Bijzondere waarde
Omdat het gaat om een zware en intensieve vorm van pleegzorg, wordt mevrouw Kool gekwalificeerd als �iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben�. Gelet op de aard, intensiteit en maatschappelijke betekenis van haar activiteiten is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hieronder volgen enkele foto's van lintjesregen 2008.
Klik hier voor meer foto´s