Sabina van Beijeren Stichting
Ter gelegenheid van het feit dat in het jaar 2012 wordt herdacht dat de heer Koen Visser in 1892, dus 120 jaar geleden, zijn bedrijf startte in Oud-Beijerland, heeft de Koen Visser Stichting besloten een stimuleringsprijs in te stellen ten behoeve van de Oud-Beijerlandse samenleving en omgeving voor zover dit een relatie heeft met Oud-Beijerland.
Deze prijs zal eenmaal in de twee jaar worden uitgereikt door de Sabina van Beijeren Stichting.

De familie Visser geeft de organisatie en coördinatie van de Sabina Van Beijeren Prijs, voor nu en in de toekomst, geheel in handen van het bestuur van Oranjevereniging Prinses Juliana.
Woensdag 29 februari 2012 werd in het Oude Raadhuis van Oud-Beijerland op feestelijke wijze de  de stichtingsakte van de Sabina van Beijeren Stichting ondertekend. Dit betekent tevens de start van de inschrijving om in aanmerking te komen voor een prijs.

In bijgaand document staat meer informatie over de criteria om in aanmerking te komen voor een prijs.


Aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar het secretariaat van de Sabina van Beijeren Stichting, p/a Boerderijweg 40, 3262 CC Oud-Beijerland of per mail naar cobi@oranjeverenigingoudbeijerland.nl
Klik hier voor meer foto´s