Persberichten 2012


 PERSBERICHT 23 november 2012
 
PRIJSUITREIKING EERSTE SABINA VAN BEIJEREN PRIJS
Vrijdagavond 23 november a.s. vindt de uitreiking plaats van de eerste Sabina van Beijeren Prijs in het gemeentehuis van Oud-Beijerland. De juryvoorzitter, burgemeester Klaas Tigelaar leest de juryrapporten voor en maakt de winnaars bekend. Vervolgens reikt de familie Visser de prijzen uit.
 
De eerste prijs is een bedrag van € 4.000,-- samen met een beeldje gemaakt door Jos Gielen en een oorkonde. Deze is gewonnen door Dans- en Theaterschool Balance’th.
De tweede prijs is een bedrag van € 2.000,-- en een oorkonde en is gewonnen door Kidsclub KroelieWoelie.
De  aanmoedigingsprijs is een bedrag van € 1.000,--  en een oorkonde en is gewonnen door de Protestantse Gemeente De Open Hof.


PERSBERICHT 21 november 2012

Vier genomineerden in spanning over de uitslag
 
PRIJSUITREIKING EERSTE SABINA VAN BEIJEREN PRIJS
 
Vrijdagavond 23 november a.s. vindt de uitreiking plaats van de eerste Sabina van Beijeren Prijs in het gemeentehuis van Oud-Beijerland. De juryvoorzitter, burgemeester Klaas Tigelaar leest de juryrapporten voor en maakt de winnaars bekend. Vervolgens reikt de familie Visser de prijzen uit.
 
De eerste prijs is een bedrag van € 4.000,-- samen met een beeldje gemaakt door Jos Gielen en een oorkonde.
De tweede prijs is een bedrag van € 2.000,-- en een oorkonde.
Tot slot is er een aanmoedigingsprijs van € 1.000,--  en een oorkonde.
 
Achtergrond
Ter gelegenheid van het feit dat in het jaar 2012 wordt herdacht dat de heer Koen Visser in 1892, dus 120 jaar geleden, zijn bedrijf startte in Oud-Beijerland, heeft de Koen Visser Stichting besloten een stimuleringsprijs in te stellen ten behoeve van de Oud-Beijerlandse samenleving en omgeving voor zover dit een relatie heeft met Oud-Beijerland.
Deze prijs zal eenmaal in de twee jaar worden uitgereikt door de Sabina van Beijeren Stichting.
 
De doelstelling van de Sabina van Beijeren Prijs is het versterken van de sociale cohesie binnen de samenleving van Oud-Beijerland en omgeving voor zover dit een relatie heeft met Oud-Beijerland.
De familie Visser geeft de organisatie en coördinatie van de Sabina Van Beijeren Prijs, voor nu en in de toekomst, geheel in handen van het bestuur van Oranjevereniging Prinses Juliana.
 
Aanmeldingen
Gedurende de afgelopen maanden zijn er tien projecten aangemeld om in aanmerking te komen voor deze prijs. De jury heeft alle projecten getoetst aan de hand van de criteria en dit heeft erin geresulteerd dat er vier projecten genomineerd zijn. De jury heeft deze vier projecten nog diepgaander beoordeeld en de hand van een presentatie die alle genomineerden hebben gegeven. Vervolgens heeft de jury een defintieve keuze gemaakt en zijn er juryrapporten opgesteld.
 
Genomineerde projecten
Protestants Christelijke Basisschool Keuchenius en Protestants Christelijke Basisschool De Hoeksteen
Een Kerstwandeling door de hele wijk waarbij diverse taferelen uit het Kerstverhaal de revue passeren. Dat project staat deze scholen voor ogen.
 
Een citaat uit de aanvraag: “Deze wandeling is uiteraard open te stellen voor ieder die wil, zodat we de samenleving breder dienen dan alleen de direct bij school betrokkenen. De Sabina van Beijerenprijs zou een professioneler aanpak en de organisatie van zo’n open activiteit mogelijk maken en de mogelijkheid van deelname aan de wandeling breder bekend maken en professionele figuranten en materialen inhuren, zodat de taferelen langer kunnen blijven staan en er beter uitzien” , aldus de aanvragers.
De Keucheniusschool heeft zijn wortels in Oud-Beijerland. Het ingediende project is voor Oud-Beijerland zeker vernieuwend te noemen en kan leiden tot veel samenwerking tussen de school en de inwoners, van jong tot oud, in de wijk. Mogelijk kan dit voorstel ook uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend evenement.
De jury is van mening dat dit project alle potentie in zich heeft om alle leeftijdscategorieën met elkaar te verbinden, zowel binnen de wijk als daarbuiten. Bovendien is de jury ervan overtuigd dat met dit project ook de saamhorigheid, dus de sociale cohesie, in de wijk en de rest van Oud-Beijerland wordt vergroot.
 
Protestantse Gemeente De Open Hof
Binnen de Protestantse Gemeente De Open Hof is een zogenoemd huiskamerproject opgestart waarmee een nieuwe ontmoetingsplek is gecreëerd. Dit project heeft inmiddels één jaar proefgedraaid.
 
Citaat uit de aanvraag: “De Open Hof heeft een multifunctionele grote ruimte, de huiskamer, die driemaal per dag open is. Gasten zijn zowel leden van onze kerkelijke gemeente, als mensen buiten de gemeenschap van De Open Hof.
De bedoeling is dat mensen elkaar hier kunnen ontmoeten onder het genot van een gratis kopje koffie of thee.Huiskameravonden vinden plaats, uiteraard, in onze huiskamer en hebben als doel de aanwezigen op de hoogte te brengen van en kennis te laten maken met onderwerpen van allerlei aard; dit kan zijn op het gebied van kerkelijke zaken, als ook culturele en maatschappelijke onderwerpen. Het mooie is dat we inmiddels mogen ervaren dat een breed publiek deze avonden bezoekt: niet alleen mensen uit De Open Hof, maar ook van daarbuiten. We wensen dat nog verder uit te bouwen en streven er naar om van jong tot oud te bereiken, ongeacht van welke kerkelijke gezindte en ongeacht wel of niet godsdienstig.”
 
De jury is van mening dat De Open Hof als kerkgemeenschap haar bestaansrecht in de gemeente heeft bewezen. Het huiskamerproject van de Open Hof is geen structurele activiteit, maar heeft een toegevoegde waarde en voorziet in een maatschappelijke behoefte. De Open Hof voegt de daad bij het woord door een open en toegankelijke ontmoetingsplek te creëren voor de hele gemeenschap van Oud-Beijerland en daarbuiten. Met dit project laat De Open Hof zien dat deze kerk ook ruimte biedt aan mensen die niet kerkelijk meelevend zijn en voor iedereen op een laagdrempelige manier een mogelijkheid creëert om met anderen in contact te komen. Gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen kan een dergelijk project in de toekomst een welzijnsfunctie gaan vervullen en de sociale cohesie in de Oud-Beijerlandse samenleving bevorderen. De ambitie na één jaar proefdraaien is er niet minder om. De Open Hof wil het huiskamerproject naar een hoger plan tillen door bijvoorbeeld sprekers uit te nodigen. Voor de faciliteiten is wel een geringe financiële ondersteuning noodzakelijk. 
 
Dans- en Theaterschool Balance’th
Dans- en Theaterschool Balance’th wil de inwoners van Oud-Beijerland en de rest van de Hoeksche Waard in beweging krijgen en verbroederen met een dansevent.
 
Citaat uit de aanvraag: We willen verschillende dansscholen uitnodigen om mee te doen aan dit dansevent waarbij iedereen welkom is.
Wij willen de Hoeksche Waard in beweging krijgen. De mensen die niet zo van sporten houden kunnen erachter komen dat dansen bewegen is met plezier. Daarnaast zorgt dansen voor een vriendschapsband, in sommige dansstijlen moet je samenwerken, leren van elkaar, kijken naar elkaar en rekening houden met elkaar. We willen de mensen laten zien wat er allemaal mogelijk is in de Hoeksche Waard qua dansen. Om dit event te promoten willen we ook een workshoptour langs de basis- en middelbare scholen organiseren. Daarnaast willen we er geen concurrentiestrijd tussen de dansscholen van maken maar mensen gewoon laten genieten van het dansen.

 
De jury is van mening dat Dans- en Theaterschool Balance’th al jarenlang een gerenommeerde organisatie is binnen de Oud-Beijerlandse samenleving. Met dit project wordt een zeer brede doelgroep aangesproken. Bovendien is dit een initiatief dat kan leiden tot een verbinding tussen andere instellingen en scholen in Oud-Beijerland en de rest van de Hoeksche Waard. Dit zal de sociale cohesie in de samenleving zeker bevorderen. Daarnaast roemt de jury de gedachte om de jeugd in beweging te krijgen zodat ook deze computer- en mobieltjesgeneratie ervaart dat dansen plezier, positieve energie en zelfvertrouwen kan geven.
De jury stelt wel als voorwaarde dat dit project in Oud-Beijerland uitgevoerd moet worden.
 
Kidsclub KroelieWoelie
Kidsclub KroelieWoelie wil de buurtactiviteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar weer terugbrengen, onder het motto : “ouderwets wordt nieuwerwets”.
 
Citaat uit de aanvraag: “In het verleden bestond er in iedere wijk van Oud-Beijerland een wijkcentrum waar op woensdagmiddag, door wijkcomitéleden, activiteiten werden georganiseerd voor kinderen uit de wijk. Binnen de BSO groepen van BSO Tante Sien trekken we er regelmatig op uit. Regelmatig bleek tijdens de buitenactiviteiten dat we belangstelling trokken van kinderen die niet van onze BSO waren. Tijdens een gesprek binnen de BSO groep, in het kader van onze kinderparticipatie, kwamen de kinderen met de vraag waarom andere kinderen niet mochten komen spelen. Vanaf het moment dat het idee ontstond, zijn de kinderen die op woensdagmiddag gebruik maken van de BSO betrokken bij het maken van plannen.Inmiddels is er al gesproken bij de initiatief nemers om naast de activiteiten voor kinderen eens te brainstormen over activiteiten voor oudere buurtgenoten. Ook dit behoort mogelijk sneller tot de mogelijkheden als wij de harten van de juryleden kunnen winnen voor ons initiatief.”
 
De jury vindt het positief dat Kidsclub KroelieWoelie kinderen bewust wil maken van het belang om voor anderen en voor de samenleving iets te doen en dat het een project is door kinderen voor kinderen en anderen. Tevens wil men met dit initiatief de aanzet geven tot het zoeken naar verbindingen en het organiseren van activiteiten voor bredere doelgroepen, zoals oudere buurtgenoten. Gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen kan een dergelijk project in de toekomst een welzijnsfunctie gaan vervullen en de sociale cohesie in de samenleving van Oud-Beijerland bevorderen.PERSBERICHT 22 oktober 2012
 
Tien projecten ingediend
 
Vier projecten genomineerd voor Sabina van Beijeren Prijs
 
Ter gelegenheid van het feit dat in het jaar 2012 wordt herdacht dat de heer Koen Visser in 1892, dus 120 jaar geleden, zijn bedrijf startte in Oud-Beijerland, heeft de Koen Visser Stichting besloten een stimuleringsprijs in te stellen ten behoeve van de Oud-Beijerlandse samenleving en omgeving voor zover dit een relatie heeft met Oud-Beijerland.
Deze prijs zal eenmaal in de twee jaar worden uitgereikt door de Sabina van Beijeren Stichting.
 
De doelstelling van de Sabina van Beijeren Prijs is het versterken van de sociale cohesie binnen de samenleving van Oud-Beijerland en omgeving voor zover dit een relatie heeft met Oud-Beijerland.
De familie Visser geeft de organisatie en coördinatie van de Sabina Van Beijeren Prijs, voor nu en in de toekomst, geheel in handen van het bestuur van Oranjevereniging Prinses Juliana.
   
Aanmeldingen

Gedurende de afgelopen maanden zijn er tien projecten aangemeld om in aanmerking te komen voor deze prijs. De jury heeft alle projecten getoetst aan de hand van de criteria en dit heeft erin geresulteerd dat er vier projecten genomineerd zijn. De jury wil deze vier projecten nog beter beoordelen en daarom worden ze uitgenodigd een presentatie te geven. Daarna neemt de jury de definitieve beslissing.
  
Prijsuitreiking
De officiële prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 23 november a.s.
De eersteprijs bestaat uit een geldbedrag van € 4.000,-- en een beeldje + oorkonde; de tweede prijs een bedrag van € 2.000,-- en tot slot een aanmoedigingsprijs van  € 1.000,--  PERSBERICHT 1 september 2012
 
Indienen projecten Sabina van Beijeren Prijs verlengd
 
Ter gelegenheid van het feit dat in het jaar 2012 wordt herdacht dat de heer Koen Visser in 1892, dus 120 jaar geleden, zijn bedrijf startte in Oud-Beijerland, heeft de Koen Visser Stichting besloten een stimuleringsprijs in te stellen ten behoeve van de Oud-Beijerlandse samenleving en omgeving voor zover dit een relatie heeft met Oud-Beijerland.
Deze prijs zal eenmaal in de twee jaar worden uitgereikt door de Sabina van Beijeren Stichting.
 
De doelstelling van de Sabina van Beijeren Prijs is het versterken van de sociale cohesie binnen de samenleving van Oud-Beijerland en omgeving voor zover dit een relatie heeft met Oud-Beijerland.
 
Randvoorwaarden
Het ingediende plan of project moet voldoen aan de volgende randvoorwaarden:
 • het vindt plaats in de gemeente Oud-Beijerland en/of dient tot nut te zijn van de gemeente c.q. de bevolking van Oud-Beijerland;
 • het is voor de inzendtermijn binnen bij de secretaris van de jury; alles wat daarna binnenkomt, is uitgesloten van deelname;
 • het is gekoppeld aan een vereniging, instelling of reeds bestaande groep vrijwilligers die een bepaald project leiden; particulieren, het bedrijfsleven en de gemeente kunnen ook een project indienen; de jury maakt in dat geval in haar afwegingen een duidelijk onderscheid tussen een plan dat is ingediend door het bedrijfsleven dan wel door een vereniging. Een plan dat door het bedrijfsleven is ingediend zal zwaarder worden beoordeeld omdat het bedrijfsleven over meer financiële mogelijkheden beschikt.
Criteria
Het ingediende plan dient te voldoen aan de volgende criteria:
 • het ingediende plan dient tot nut te zijn van de gemeente c.q. de bevolking van Oud-Beijerland;
 • het staat ten dienst van Oud-Beijerland èn directie omgeving;
 • het draagt bij aan de vergroting van de saamhorigheid van de Oud-Beijerlandse gemeenschap èn directie omgeving;
 • het bevordert de onderlinge samenwerking binnen de Oud-Beijerlandse samenleving èn directie omgeving;
 • het bevordert de onderlinge verbondenheid binnen Oud-Beijerland èn directie omgeving;
 • plannen of projecten die toegankelijk zijn een groot deel van de Oud-Beijerlandse samenleving verdienen de voorkeur;
 • het plan of project mag geen structurele activiteit zijn van een vereniging of instelling;
 
Nominatie
Alle aanmeldingen worden door de jury beoordeeld aan de hand van de vaste criteria. Uit de aanmeldingen nomineert de jury vervolgens drie plannen of projecten.
 
Beoordeling
Alle projecten worden door de jury beoordeeld op:
 • haalbaarheid c.q. uitvoerbaarheid binnen 1 jaar;
 • de hiervoor vermelde criteria.
De prijzen
De Koen Visser Stichting zal elke twee jaar de volgende prijzen ter beschikking stellen:
 • een eerste prijs van € 4.000,--
 • een tweede prijs van € 2.000,--
 • een aanmoedigingsprijs van  € 1.000,--  
 
Uit de genomineerden kiest de jury twee winnaars, die tijdens de prijsuitreiking bekend worden gemaakt.
Daarnaast zal de jury ook aan een project een aanmoedigingsprijs toekennen.
De prijswinnaars ontvangen tevens een oorkonde; de overwegingen van de jury staan hierin o.a. vermeld.
Verder ontvangen alle prijswinnaars een beeldje dat symbool staat voor de Sabina van Beijeren Prijs.
 
Indiening projecten
De termijn om een project in te dienen is nog enigszins verlengd. Alle projecten die voor 30 september worden ingediend kunnen nog meedingen. De aanmeldingen kunnen bij voorkeur per email worden gestuurd naar het secretariaat cobi@oranjeverenigingoudbeijerland.nlof naar het secretariaat dat is gevestigd op Boerderijweg 40, 3262 CC Oud-Beijerland.
 
Aanmelden
Plannen en projecten kunnen schriftelijk ingediend worden bij de secretaris van de jury door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier. Daarnaast dient er een gemotiveerde toelichting aan toegevoegd te worden waarom de aanvrager vindt dat dit plan of project in aanmerking komt voor de Sabina van Beijeren Prijs. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de randvoorwaarden en criteria.