Juryrapporten 2012J U R Y R A P P O R T
Dans- en Theaterschool Balance’th
 
Dans- en Theaterschool Balance’th wil de inwoners van
Oud-Beijerland en de rest van de Hoeksche Waard in beweging krijgen en verbroederen met een dansevent.
 
Citaat uit de aanvraag: We willen verschillende dansscholen uitnodigen om mee te doen aan dit dansevent waarbij iedereen welkom is.
Wij willen de Hoeksche Waard in beweging krijgen. De mensen die niet zo van sporten houden kunnen erachter komen dat dansen bewegen is met plezier. Daarnaast zorgt dansen voor een vriendschapsband, in sommige dansstijlen moet je samenwerken, leren van elkaar, kijken naar elkaar en rekening houden met elkaar. We willen de mensen laten zien wat er allemaal mogelijk is in de Hoeksche Waard qua dansen. Om dit event te promoten willen we ook een workshoptour langs de basis- en middelbare scholen organiseren. Daarnaast willen we er geen concurrentiestrijd tussen de dansscholen van maken maar mensen gewoon laten genieten van het dansen.

 
De jury is van mening dat Dans- en Theaterschool Balance’th al jarenlang een gerenommeerde organisatie is binnen de Oud-Beijerlandse samenleving. Met dit project wordt een zeer brede doelgroep aangesproken. Bovendien is dit een initiatief dat kan leiden tot een verbinding tussen andere instellingen en scholen in Oud-Beijerland en de rest van de Hoeksche Waard. Dit zal de sociale cohesie in de samenleving zeker bevorderen. Daarnaast roemt de jury de gedachte om de jeugd in beweging te krijgen zodat ook deze computer- en mobieltjesgeneratie ervaart dat dansen plezier, positieve energie en zelfvertrouwen kan geven.
De jury stelt wel als voorwaarde dat dit project in Oud-Beijerland uitgevoerd moet worden.


J U R Y R A P P O R T
Kidsclub KroelieWoelie
 
Kidsclub KroelieWoelie wil de buurtactiviteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar weer terugbrengen, onder het motto : “ouderwets wordt nieuwerwets”.
 
Citaat uit de aanvraag: “In het verleden bestond er in iedere wijk van Oud-Beijerland een wijkcentrum waar op woensdagmiddag, door wijkcomitéleden, activiteiten werden georganiseerd voor kinderen uit de wijk. Binnen de BSO groepen van BSO Tante Sien trekken we er regelmatig op uit. Regelmatig bleek tijdens de buitenactiviteiten dat we belangstelling trokken van kinderen die niet van onze BSO waren. Tijdens een gesprek binnen de BSO groep, in het kader van onze kinderparticipatie, kwamen de kinderen met de vraag waarom andere kinderen niet mochten komen spelen. Vanaf het moment dat het idee ontstond, zijn de kinderen die op woensdagmiddag gebruik maken van de BSO betrokken bij het maken van plannen.Inmiddels is er al gesproken bij de initiatief nemers om naast de activiteiten voor kinderen eens te brainstormen over activiteiten voor oudere buurtgenoten. Ook dit behoort mogelijk sneller tot de mogelijkheden als wij de harten van de juryleden kunnen winnen voor ons initiatief.”
 
De jury vindt het positief dat Kidsclub KroelieWoelie kinderen bewust wil maken van het belang om voor anderen en voor de samenleving iets te doen en dat het een project is door kinderen voor kinderen en anderen. Tevens wil men met dit initiatief de aanzet geven tot het zoeken naar verbindingen en het organiseren van activiteiten voor bredere doelgroepen, zoals oudere buurtgenoten. Gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen kan een dergelijk project in de toekomst een welzijnsfunctie gaan vervullen en de sociale cohesie in de samenleving van Oud-Beijerland bevorderen.


J U R Y R A P P O R T
Protestantse Gemeente De Open Hof
 
Binnen de Protestantse Gemeente De Open Hof is een
zogenoemd huiskamerproject opgestart waarmee een nieuwe ontmoetingsplek is gecreëerd. Dit project heeft inmiddels één jaar proefgedraaid.
 
Citaat uit de aanvraag: “De Open Hof heeft een multifunctionele grote ruimte, de huiskamer, die driemaal per dag open is. Gasten zijn zowel leden van onze kerkelijke gemeente, als mensen buiten de gemeenschap van De Open Hof.
De bedoeling is dat mensen elkaar hier kunnen ontmoeten onder het genot van een gratis kopje koffie of thee.Huiskameravonden vinden plaats, uiteraard, in onze huiskamer en hebben als doel de aanwezigen op de hoogte te brengen van en kennis te laten maken met onderwerpen van allerlei aard; dit kan zijn op het gebied van kerkelijke zaken, als ook culturele en maatschappelijke onderwerpen. Het mooie is dat we inmiddels mogen ervaren dat een breed publiek deze avonden bezoekt: niet alleen mensen uit De Open Hof, maar ook van daarbuiten. We wensen dat nog verder uit te bouwen en streven er naar om van jong tot oud te bereiken, ongeacht van welke kerkelijke gezindte en ongeacht wel of niet godsdienstig.”
 
De jury is van mening dat De Open Hof als kerkgemeenschap haar bestaansrecht in de gemeente heeft bewezen. Het huiskamerproject van de Open Hof is geen structurele activiteit, maar heeft een toegevoegde waarde en voorziet in een maatschappelijke behoefte. De Open Hof voegt de daad bij het woord door een open en toegankelijke ontmoetingsplek te creëren voor de hele gemeenschap van Oud-Beijerland en daarbuiten.
Met dit project laat De Open Hof zien dat deze kerk ook ruimte biedt aan mensen die niet kerkelijk meelevend zijn en voor iedereen op een laagdrempelige manier een mogelijkheid creëert om met anderen in contact te komen. Gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen kan een dergelijk project in de toekomst een welzijnsfunctie gaan vervullen en de sociale cohesie in de Oud-Beijerlandse samenleving bevorderen. De ambitie na één jaar proefdraaien is er niet minder om. De Open Hof wil het huiskamerproject naar een hoger plan tillen door bijvoorbeeld sprekers uit te nodigen. Voor de faciliteiten is wel een geringe financiële ondersteuning noodzakelijk.


J U R Y R A P P O R T
Protestants Christelijke Basisschool Keuchenius
en
Protestants Christelijke Basisschool De Hoeksteen
 
Een Kerstwandeling door de hele wijk waarbij diverse taferelen uit het Kerstverhaal de revue passeren. Dat project staat deze scholen voor ogen. 
 
Een citaat uit de aanvraag: “Deze wandeling is uiteraard open te stellen voor ieder die wil, zodat we de samenleving breder dienen dan alleen de direct bij school betrokkenen. De Sabina van Beijerenprijs zou een professioneler aanpak en de organisatie van zo’n open activiteit mogelijk maken en de mogelijkheid van deelname aan de wandeling breder bekend maken en professionele figuranten en materialen inhuren, zodat de taferelen langer kunnen blijven staan en er beter uitzien” , aldus de aanvragers.
 
De Keucheniusschool heeft zijn wortels in Oud-Beijerland. Het ingediende project is voor Oud-Beijerland zeker vernieuwend te noemen en kan leiden tot veel samenwerking tussen de school en de inwoners, van jong tot oud, in de wijk. Mogelijk kan dit voorstel ook uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend evenement.
De jury is van mening dat dit project alle potentie in zich heeft om alle leeftijdscategorieën met elkaar te verbinden, zowel binnen de wijk als daarbuiten. Bovendien is de jury ervan overtuigd dat met dit project ook de saamhorigheid, dus de sociale cohesie, in de wijk en de rest van Oud-Beijerland wordt vergroot.